Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2015-2017


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname van wel en niet-arbeidsgehandicapten in Nederland. Zowel arbeidsgehandicapten als niet- arbeidsgehandicapten van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) worden ingedeeld in de werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking. De werkzamen worden verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 2015-2017.

Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.
Wijzigingen per 18 mei 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wiizigingen per 1 mei 2018:
De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel.
Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. De gegevens in deze tabel worden (deels) opgevolgd in de tabel ‘Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte’. Zie paragraaf 3.

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2015-2017

Geslacht Persoonskenmerken Arbeidsgehandicapten Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige met personeel (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeMeewerkend gezinslid (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringPositie in de werkkring onbekend (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 12 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per week12 tot 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingArbeidsduurVoltijd (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2017 12.870 9.017 8.579 7.228 5.344 1.883 1.352 1.011 315 27 0 4.191 1.644 961 682 2.547 1.198 1.349 4.388 438 4,9 3.853 70,1 66,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Arbeidsgehandicapten 2017 1.871 666 603 497 385 112 106 85 18 3 0 383 164 87 77 219 116 103 220 64 9,6 1.205 35,6 32,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Niet-arbeidsgehandicapten 2017 10.999 8.351 7.977 6.731 4.959 1.772 1.246 926 296 24 0 3.808 1.480 874 606 2.329 1.082 1.247 4.169 374 4,5 2.648 75,9 72,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens