Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Perioden Vervoerd ladinggewicht Totaal vervoerd ladinggewicht (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Binnenlands goederenvervoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Totaal internationaal goederenvervoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Totaal aan- en afvoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Aanvoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Afvoer (1 000 ton) Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Doorvoer (1 000 ton) Ladingtonkilometer Totaal afgelegde ladingtonkilometer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Binnenlands goederenvervoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Totaal internationaal goederenvervoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Totaal aan- en afvoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Aanvoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Aan- en afvoer Afvoer (mln tonkm) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Doorvoer (mln tonkm) Totaal afgelegde treinkilometers (1 000 km)
2010 35.536 4.733 30.803 28.546 7.869 20.677 2.257 5.925 950 4.975 4.606 1.153 3.453 369 8.722
2011 39.174 5.568 33.606 31.779 8.301 23.478 1.827 6.378 971 5.407 5.083 1.220 3.863 324 8.082
2012 37.627 3.219 34.407 32.629 8.172 24.458 1.778 6.142 612 5.530 5.212 1.212 4.000 318 7.818
2013 38.927 3.247 35.680 33.834 7.902 25.932 1.846 6.078 538 5.539 5.239 1.115 4.124 300 7.827
2014 39.367 3.267 36.100 34.770 8.519 26.251 1.330 6.169 542 5.628 5.402 1.243 4.159 226 7.710
2015 41.721 3.133 38.589 36.509 9.463 27.046 2.080 6.545 466 6.080 5.756 1.406 4.350 324 8.206
2016 42.615 2.892 39.723 37.354 9.885 27.469 2.369 6.641 421 6.221 5.865 1.468 4.397 356 8.242
2017 41.190 2.732 38.458 35.076 10.105 24.971 3.383 6.467 423 6.044 5.475 1.508 3.967 569 7.724
2018** 41.577 3.193 38.384 34.380 9.855 24.525 4.003 7.026 509 6.517 5.790 1.749 4.041 727 8.525
2019 1e kwartaal** 11.417 828 10.589 9.423 2.473 6.949 1.166 1.868 130 1.738 1.530 376 1.153 208 2.299
2019 2e kwartaal** 10.760 799 9.960 8.861 2.368 6.494 1.099 1.779 129 1.650 1.456 367 1.089 194 2.233
2019 3e kwartaal** 10.423 803 9.620 8.605 2.349 6.256 1.015 1.757 125 1.632 1.455 375 1.080 177 2.264
2019 4e kwartaal** 9.970 797 9.174 8.222 2.206 6.015 952 1.614 119 1.494 1.327 334 993 167 2.130
2019** 42.570 3.226 39.343 35.110 9.396 25.714 4.233 7.018 504 6.514 5.767 1.452 4.315 747 8.926
2020 1e kwartaal* 10.631 758 9.872 8.874 2.324 6.550 998 1.785 118 1.667 1.483 362 1.121 185 2.235
2020 2e kwartaal* 8.560 711 7.849 6.958 1.997 4.961 891 1.447 112 1.336 1.170 314 856 166 1.851
2020 3e kwartaal* 9.522 843 8.679 7.679 2.362 5.317 1.000 1.585 130 1.455 1.271 363 909 184 2.061
2020 4e kwartaal* 11.043 901 10.142 8.943 2.493 6.450 1.199 1.826 138 1.687 1.472 384 1.088 215 2.268
2020* 39.756 3.213 36.542 32.454 9.176 23.278 4.088 6.643 498 6.145 5.396 1.423 3.974 750 8.415
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het binnenlands vervoer en de aan-, af- en doorvoer. De cijfers bevatten het vervoerd ladinggewicht, de ladingtonkilometers en de afgelegde treinkilometers.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1986, kwartaalcijfers beschikbaar vanaf 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1986 tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 zijn nader voorlopig en die van 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 30 maart 2021
De voorlopige cijfers over het 4e kwartaal 2020 en de jaarcijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De kwartaalcijfers komen beschikbaar 3 maanden na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Totaal vervoerd ladinggewicht
Het totaal vervoerde ladinggewicht in het binnenlandse en internationale goederenvervoer per spoor.
Binnenlands goederenvervoer
Goederenvervoer met laad- en losplaats in Nederland.
Internationaal goederenvervoer
Dit is het vervoer tussen twee plaatsen (laad- en losplaatsen) die in twee verschillende landen liggen.
Totaal internationaal goederenvervoer
Aan- en afvoer
Goederenvervoer per spoor, met een laad- of losplaats in Nederland gekoppeld aan een plaats van lading óf lossing in het buitenland.
Totaal aan- en afvoer
Aanvoer
Goederenvervoer waarbij de lading in het buitenland is geladen en in Nederland is gelost.
Afvoer
Goederenvervoer waarbij de lading in Nederland is geladen en in het buitenland is gelost.
Doorvoer
Vervoer tussen twee buitenlandse plaatsen via Nederlands grondgebied.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.

Het betreft de ladingtonkilometers op het Nederlandse spoorwegnet, ook bij het internationale vervoer (hier zijn de ladingtonkilometers op het buitenlandse deel van het traject dus niet meegeteld).
Totaal afgelegde ladingtonkilometer
Totaal afgelegde ladingtonkilometers in het binnenlandse en internationale goederenvervoer per spoor.
Binnenlands goederenvervoer
Goederenvervoer met laad- en losplaats in Nederland.
Internationaal goederenvervoer
Dit is het vervoer tussen twee plaatsen (laad- en losplaatsen) die in twee verschillende landen liggen.
Totaal internationaal goederenvervoer
Aan- en afvoer
Goederenvervoer per spoor, met een laad- of losplaats in Nederland gekoppeld aan een plaats van lading óf lossing in het buitenland.
Totaal aan- en afvoer
Aanvoer
Goederenvervoer waarbij de lading in het buitenland is geladen en in Nederland is gelost.
Afvoer
Goederenvervoer waarbij de lading in Nederland is geladen en in het buitenland is gelost.
Doorvoer
Vervoer tussen twee buitenlandse plaatsen via Nederlands grondgebied.
Totaal afgelegde treinkilometers
De afstand in kilometers afgelegd door goederentreinen op Nederlands grondgebied.