Diensten meer in prijs gestegen dan goederen

© ANP
Diensten zijn de afgelopen twintig jaar bijna tweemaal zo hard in prijs gestegen als goederen. Diensten, zoals horeca, huren en vervoer, werden sinds begin 1996 gemiddeld bijna 60 procent duurder. Goederen als auto’s en voeding stegen ruim 30 procent in prijs. Gemiddeld zijn de prijzen in Nederland tussen 1996 en 2016 met 45 procent gestegen. Dat meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/4a42e4f0d1a54572826c2845f4991811]

De afgelopen twintig jaar heeft de overheid geregeld diverse belastingen en accijnzen verhoogd. Dit heeft vooral invloed gehad op de prijzen van goederen. Naast de verhoging van de btw in januari 2001 en oktober 2012 werden ook accijnzen op tabak en autobrandstoffen sterk verhoogd. Ook de energiebelasting en de belasting op nieuwe auto’s steeg flink. Ten slotte is in januari 2013 ook de assurantiebelasting verhoogd.

Prijsontwikkeling goederen en diensten
 Door belastingwijzigingenReguliere prijsverhoging
Alle consumptieve bestedingen8,636,5
Goederen12,618,5
Diensten3,955,2

Communicatiediensten in prijs gedaald

Gemiddeld stegen diensten sterker in prijs dan goederen, maar er zijn uitzonderingen. Zo zijn diensten op het gebied van communicatie in twintig jaar tijd een kwart goedkoper geworden. Telefoon- en internetdiensten, met bijbehorende telefoons, daalden bijvoorbeeld in prijs. Daarentegen gingen de tarieven voor het bezorgen van brieven en pakjes omhoog.

Recreatiediensten, zoals een bezoek aan een pretpark, museum of restaurant, stegen gemiddeld 72 procent in prijs. De woninghuren werden in twintig jaar tijd 75 procent hoger.

Over het algemeen is de prijs van arbeid een belangrijke kostenpost voor de leveranciers van diensten. De loonkosten per gewerkt uur stegen in twintig jaar tijd met 72,3 procent.

Prijsontwikkeling diensten
 Prijsontwikkeling 2016 t.o.v. 1996
Diensten59,1
Communicatiediensten-25,7
Vervoersdiensten59
Recreatiediensten72,2
Huisvestingsdiensten73,8
Andere diensten74,9

Energieprijzen ruim verdubbeld

Energieproducten zijn in twintig jaar tijd veel duurder geworden. De energierekening steeg in de periode 1996–2016 met 130 procent. De laatste jaren zijn de prijzen van deze producten wel weer iets gedaald. Eerder meldde CBS al dat de Nederlandse gasprijzen tot de hoogste van Europa behoren.

Voedingsmiddelen, alcohol en tabak stegen gemiddeld bijna 50 procent in prijs. Andere goederen gingen in diezelfde periode minder hard in prijs omhoog. Nieuwe auto’s stegen 35 procent in prijs. Tweedehands auto’s werden zelfs een kwart goedkoper.

De prijsindex van technologische producten zoals televisies, camera’s en computers ging omlaag. Deze producten zijn in de loop der jaren steeds verder verbeterd waardoor de consument meer waar krijgt voor zijn geld.

Prijsontwikkeling goederen
 Prijsontwikkeling 2016 t.o.v. 1996
Goederen31,1
Overige goederen8,3
Voeding, alcohol en tabak47,3
Energieproducten100,8


Prijsontwikkeling diensten constanter dan van goederen

De prijzen van diensten fluctueerden door de jaren heen veel minder dan die van goederen. Alleen in 2006 was de prijsstijging van diensten relatief gering doordat de onroerendzaakbelasting voor huurders werd afgeschaft. Gemiddeld stegen de prijzen van diensten jaarlijks met 2,4 procent en er was geen enkel jaar waarin de prijzen daalden. De prijzen van goederen stegen met een gemiddelde van 1,4 procent een stuk minder hard. Omstreeks 2009 en vanaf 2014 daalden de prijzen, mede door de prijsdaling van energieproducten in die perioden.