Weinig meisjes willen voltijdbaan als ze moeder worden

© Hollandse Hoogte
Als ze later een gezin met jonge kinderen hebben, wil 3 procent van de meisjes en 34 procent van de jongens fulltime werken. Meer dan de helft van de jongeren vindt dat beide partners evenveel tijd moeten besteden aan het huishouden en de zorg voor kinderen. Dat blijkt uit een CBS-enquête onder 12- tot 25-jarigen.

Als jongeren tussen de 12 en 25 jaar een gezin (zouden) hebben met niet-schoolgaande kinderen geniet de parttime werkweek zowel bij de meeste jongens als meisjes de voorkeur. In deze situatie zou 48 procent van de jongens en 41 procent van de meisjes het liefst 3 of 4 dagen per week werken. Betaald werk voor 1 of 2 dagen heeft de voorkeur van evenveel meisjes, maar er zijn niet veel jongens die dat willen. Jongeren is gevraagd naar de rolverdeling die zij prefereren in hun eigen gezin of een mogelijk gezin in de toekomst, in een homo- of heterorelatie.

Gewenste (toekomstige) arbeidsduur van jongeren als zij niet-schoolgaande kinderen zouden hebben naar geslacht, 2015
 Wil niet werken1-2 dagen per week3-4 dagen per week5 dagen per weekWeet niet
Totaal4,82444,818,48,1
Jongens1,17,248,433,69,6
Meisjes8,541,341,12,66,5

Ook zonder kinderen parttime werken

Als ze (later) al dan niet gehuwd samenwonen, maar geen kinderen hebben, zouden zes op de tien jongens en ruim vier op de tien meisjes fulltime willen werken. De huishoudelijke taken zouden volgens een meerderheid van de jongens en meisjes door beide partners moeten worden opgepakt.

Kleine meerderheid wil huishoudelijke taken in jong gezin verdelen

In een gezin met jonge kinderen zouden vier op de tien meisjes een groter deel van de huishoudelijke taken op zich willen nemen dan hun partner. Drie op de tien jongens willen dat hun partner meer in het huishouden doet dan zij zelf. Desalniettemin is meer dan de helft van zowel de jongens als de meisjes voorstander van een gelijke verdeling van huishoudelijke taken in deze gezinssituatie.

Samen opvoeden

Twee derde van zowel de jongens als de meisjes vindt de verzorging en opvoeding van de kinderen een gezamenlijke taak. Ook op dit punt is een deel van de jongeren voorstander van een meer traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Volgens 29 procent van de meisjes moeten zijzelf een grotere rol hebben in de opvoeding van de kinderen. Van de jongens vindt 22 procent dat hun partner op dit vlak meer moet doen.

Gewenste verdeling van huishouden en zorgtaken volgens jongeren als zij jonge kinderen zouden hebben, 2015
 Wil meer doen dan partnerWil dat partner meer doetWil gelijke verdelingGeen mening
Zorg voor kinderen
Totaal15,312,464,57,7
Jongens2,522,465,29,9
Meisjes28,7263,85,5
Huishouden
Totaal24,415,851,97,8
Jongens9,327,752,810,2
Meisjes40,13,551,15,4

Voorbeelden uit eigen jeugd

Een groot deel van de jongeren kopieert de rolverdeling van het gezin waarin ze zelf zijn opgegroeid. In de gezinssituatie met jonge kinderen zou 37 procent van de jongens van wie vooral de vader werkte fulltime willen werken, tegen 27 procent van de jongens van wie beide ouders evenveel werkten.

De meeste meisjes zouden in een gezin met niet-schoolgaande kinderen sowieso niet fulltime willen werken, ongeacht de werkverdeling in het gezin waarin ze opgroeiden. Toch klinkt deze werkverdeling door in de rolverdeling die meisjes later in een eigen gezin willen. Bijna de helft van de meisjes van wie de ouders ongeveer evenveel werkten, zou drie of vier dagen willen werken, tegenover bijna vier op de tien meisjes van wie de vader de hoofdkostwinner was.

Infographic: vader werkte het meestInfographic: ouders werkten evenveel