Gezin

De cijfers hebben betrekking op jongeren die op 12-jarige leeftijd in een gezin met zowel vader als moeder woonden.