Jongeren

De cijfers komen uit het onderzoek Belevingen, dat van maart tot en met juni 2015 is uitgevoerd door CBS. Doel van dit onderzoek is om, aan de hand van opvattingen, percepties en meningen van inwoners van Nederland een beter beeld te krijgen van gevoelens en verschillen in standpunten in de samenleving. Het onderwerp en de doelgroep van dit onderzoek verandert jaarlijks. In 2015 stond de belevingswereld van jongeren van 12 tot 25 jaar centraal. Aan hen is onder meer gevraagd hoe zij denken over het gebruik van sociale media, alcoholgebruik, de verdeling van arbeid, huishouden en zorg tussen mannen en vrouwen, en in hoeverre zij tevreden zijn met hun leven. De respons bedroeg 62 procent. In totaal zijn gegevens beschikbaar van 4 042 jongeren van 12 tot 25 jaar.