Meer miljonairs in Nederland

Het aantal miljonairshuishoudens in Nederland is in 2014 met 5 duizend toegenomen tot bijna 108 duizend. Dat komt neer op 1,4 procent van alle huishoudens. De miljonairs bezitten samen 340 miljard euro aan vermogen. Het gaat hier om het vermogen exclusief de waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld. Dat meldt CBS op basis van vermogensonderzoek over de periode 2006-2014.

De ontwikkeling van het aantal miljonairshuishoudens hangt ruwweg samen met de ontwikkeling van het totale vermogen in Nederland. In de periode 2006-2014 fluctueerde het totale vermogen behoorlijk. Sinds 2012 is echter sprake van een jaarlijkse stijging. Het aantal miljonairs nam in de periode 2012-2014 jaarlijks met 5 procent toe.

Door schommelingen in het vermogen kunnen huishoudens het ene jaar meer en het andere jaar minder dan 1 miljoen euro aan vermogen bezitten. Daardoor tellen ze het ene jaar wel en het andere jaar (mogelijk) niet mee als miljonair. Zo nam bijvoorbeeld het totale vermogen in 2009 onder andere af door onder andere dalende aandelenkoersen. Het aantal miljonairs liep in dat jaar sterk terug. Ook als de samenstelling van een huishouden verandert, bijvoorbeeld door een scheiding, heeft dat invloed op het vermogen van een huishouden.

Vermogen huishoudens en aantal miljonairs
Vermogen huishoudens en aantal miljonairs
 MiljonairNiet-miljonairAantal miljonairs (rechteras)
2006249,5365,982,3
2007268,1395,888,6
2008274,640993,4
2009244,7408,187,7
2010289,142498,4
2011278,3421,392,7
2012282,8430,897,4
2013309,3426,1102,7
2014339,4424,7107,7

Meeste miljonairs in Utrecht en Zeeland

In de provincies Utrecht en Zeeland wonen relatief de meeste miljonairs (1,7 procent), op de voet gevolgd door Noord-Holland met 1,6 procent. De provincies Limburg, Flevoland en Groningen hadden in 2014 in verhouding met rond de 1 procent de minste huishoudens met 1 miljoen euro of meer aan vermogen.

De gemeente Kerkrade kent het laagste percentage miljonairs: 0,3 procent. Deze Limburgse gemeente wordt gevolgd door Landgraaf, Brunssum en Den Helder met 0,4 procent miljonairs. In 2014 waren er 71 gemeenten met minder dan 1 procent miljonairs. In verhouding wonen de meeste miljonairshuishoudens in de gemeenten Laren, Bloemendaal en Blaricum (allen rond de 10 procent), Wassenaar (8,8 procent) en Rozendaal (7,6 procent). In totaal waren er 79 gemeenten met ten minste 2,5 procent miljonairs in 2014.

Koopwoning

Miljonairshuishoudens wonen meestal in een koopwoning (94 procent). Ruim een derde woonde in 2014 in een koophuis ter waarde van een half miljoen euro of meer. Door de waardedaling van huizen is dit percentage flink gedaald sinds 2008. Toen woonde nog ruim de helft van de miljonairs in een koopwoning van 500 duizend euro of meer.

Bij niet-miljonairshuishoudens wordt vaker gehuurd: 45 procent. Iets meer dan 2 procent woont in een koopwoning van een half miljoen euro of meer. Toch wonen niet alleen miljonairs in dure koophuizen: in 2014 werd van de ruim 16 duizend woningen van 1 miljoen euro of meer ruim de helft bewoond door niet-miljonairs. Eigen geld dat is gebruikt voor de financiering van een woning telt in dit onderzoek niet mee bij het vermogen.

Woonsituatie huishoudens, 1 januari 2014
Woonsituatie huishoudens, 1 januari 2014
 MiljonairsNiet-miljonairs
Huurwoning5,744,8
Koopwoning
(waarde)
tot 250 dzd euro17,137,1
250 - 500 dzd euro41,615,9
500 - 750 dzd euro211,7
750 - 1 mln euro80,3
1 mln euro of meer6,60,1