Vermogen

Gegevens over vermogens van huishoudens zijn bepaald op 1 januari van een verslagjaar en zijn in lopende prijzen (niet voor inflatie gecorrigeerd). Wanneer in dit bericht wordt gesproken over vermogen 2014, dan gaat het feitelijk over de stand van het vermogen op 1 januari 2014. De gegevens hebben betrekking op alle huishoudens op 1 januari van het verslagjaar, waarvan het inkomen in het voorgaande jaar bekend is. Het betreft zowel particuliere als institutionele huishoudens. CBS-publicaties over vermogen en inkomen beperken zich meestal tot de bevolking in particuliere huishoudens waarvan het inkomen bekend is.