Miljonairs

“Miljonairs” zijn in dit bericht huishoudens woonachtig in Nederland met een vermogen van minstens 1 miljoen euro, exclusief de waarde van de eigen woning (hoofdverblijf) en de eventueel daarop rustende hypotheekschuld. Deze definitie wijkt af van andere CBS-publicaties, waarin de waarde van de eigen woning en de hypotheekschuld wel worden meegeteld in het vermogen. Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden.