Hoger aandeel buitenlandse bedrijven in totale omzet

© © Frans Lemmens/Corbis
De omzet en werkgelegenheid bij in Nederland actieve bedrijven onder buitenlandse zeggenschap nemen harder toe dan bij bedrijven onder Nederlandse zeggenschap. Tussen 2010 en 2013 stegen de omzet en werkgelegenheid van deze buitenlandse bedrijven gezamenlijk met respectievelijk 17,2 en 6,4 procent. Dat is meer dan de omzet (+8,6 procent) en werkgelegenheid (+0,5 procent) van alle bedrijven in Nederland samen. Dat maakt CBS bekend.

In de handel nam de omzet en werkgelegenheid van bedrijven onder buitenlandse zeggenschap in de periode 2010-2013 over de hele linie toe, met als koploper de detailhandel. In deze sector gingen omzet en werkgelegenheid in deze periode met respectievelijk 25 en 40 procent veel harder omhoog dan de sector als geheel. Dat was respectievelijk 0,3 en 0,9 procent. Ook in de telecomsector en bij de architecten- en ingenieursbureaus groeiden buitenlandse bedrijven veel harder dan gemiddeld.

Juridische en administratieve dienstverleners laten een tegenovergestelde ontwikkeling zien. Hier groeide de totale branche harder dan de bedrijven onder buitenlandse zeggenschap. Hetzelfde geldt voor onder meer de sector vervoer en opslag.

Ruim een derde omzet in buitenlandse handen

De buitenlandse bedrijven waren in 2013 goed voor 36 procent van de omzet en 16 procent van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. In totaal gaat het om ruim 12 duizend bedrijven die in 2013 onder buitenlandse zeggenschap vielen, vooral Amerikaanse. Van de ruim 1 miljoen bedrijven in Nederland (inclusief eenpitters) staat 1,2 procent onder buitenlands bewind.

36% van de omzet in Nederland

Veruit de hoogste omzet behaalden de buitenlandse bedrijven in de sector groothandel met 208 miljard euro in 2013. Dat is bijna de helft van de totale groothandelsomzet in dat jaar. De industrie nam met 147 miljard euro omzet door buitenlandse bedrijven de tweede plaats in. Ook in de industrie werd in 2013 bijna de helft van de omzet door deze bedrijven gerealiseerd.

De omzetten van buitenlandse bedrijven in een aantal andere grote sectoren liggen op een lager niveau. In de transportsector was de omzet 28,5 miljard euro. Dit besloeg bijna 38 procent van de omzet in de gehele transportsector. In de zakelijke dienstverlening noteerden de bedrijven onder buitenlands bewind 28,5 miljard euro aan omzet, oftewel 21,4 procent van het totaal. In de detailhandel zetten ze na de sterke stijgingen in eerdere jaren 21 miljard euro om, wat neerkwam op 21,0 procent van de detailhandelsomzet in Nederland. De bouw volgt op afstand, al waren de buitenlandse bedrijven toch nog goed voor 5 miljard euro aan omzet, 6,5 procent van het totaal.

In kleinere sectoren zoals de reisbranche en de energievoorziening wordt minstens de helft van de omzet behaald door bedrijven onder buitenlandse zeggenschap.

Luchtvaart onder buitenlands bewind

Procentueel is in geen enkele sector de omzet onder buitenlandse zeggenschap zo groot als in de luchtvaart. In deze sector realiseren buitenlandse bedrijven 96 procent van de totale omzet en werkgelegenheid in Nederland. Dat vertaalt zich naar 24 duizend werkzame personen en ruim 10,5 miljard euro omzet in 2013. In de handel en verhuur van onroerend goed was heel weinig sprake van buitenlandse zeggenschap, met een omzetaandeel van 1,3 procent en 2,5 procent van de werkgelegenheid.

Verenigde Staten

De Verenigde Staten zijn vóór Duitsland het grootst wat betreft land van zeggenschap. De bedrijven onder Amerikaanse zeggenschap zijn goed voor bijna een derde van de omzet van bedrijven onder buitenlandse bewind en voor bijna een kwart van de werkgelegenheid. Bedrijven onder Duitse zeggenschap waren goed voor 14 procent van de omzet en 15 procent van de werkgelegenheid.