Bevolking; kerncijfers

Bewerk tabel

Deze tabel bevat kerncijfers over de bevolking van Nederland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Bevolking naar geslacht;
- Bevolking naar burgerlijke staat;
- Bevolking naar leeftijd;
- Bevolking naar migratieachtergrond;
- Particuliere huishoudens;
- Personen in institutionele huishoudens;
- Bevolkingsgroei;
- Bevolkingsdichtheid.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen 12 december 2019:
De personen met migratieachtergrond zijn uitgebreid met de groep westers en de uitsplitsingen naar totaal westers, MOE-landen, GIPS-landen en overig. De cijfers zijn beschikbaar vanaf 1995 en gelden voor totaal, eerste- en tweedegeneratie migratieachtergrond.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
In de tweede helft van 2020 worden de definitieve cijfers van de bevolkingsgroei over 2019 en de definitieve cijfers van de bevolking per 1 januari 2020 toegevoegd.

Bevolking; kerncijfers

Perioden Bevolking naar geslachtTotale bevolking (aantal) Bevolking naar geslachtMannen (aantal) Bevolking naar geslachtVrouwen (aantal) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)Demografische drukTotale druk (%) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)Demografische drukGroene druk (%) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)Demografische drukGrijze druk (%) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)Gemiddelde leeftijdTotale bevolking (Jaar) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)Gemiddelde leeftijdMannen (Jaar) Bevolking naar leeftijd (op 1 januari)Gemiddelde leeftijdVrouwen (Jaar) Bevolking naar migratieachtergrondTotale bevolking (aantal)
1950 10.026.773 4.998.251 5.028.522 81,9 67,9 14,0 30,8 30,3 31,3 10.026.773
1960 11.417.254 5.686.152 5.731.102 88,2 71,4 16,8 31,7 31,1 32,4 11.417.254
1970 12.957.621 6.465.081 6.492.540 85,4 66,6 18,8 32,5 31,6 33,4 12.957.621
1980 14.091.014 6.994.280 7.096.734 75,2 55,1 20,1 34,4 33,2 35,6 14.091.014
1990 14.892.574 7.358.482 7.534.092 62,5 41,7 20,8 36,6 35,3 37,9 14.892.574
2000 15.863.950 7.846.317 8.017.633 61,2 39,4 21,9 38,2 37,0 39,4 15.863.950
2010 16.574.989 8.203.476 8.371.513 64,0 38,9 25,1 40,1 39,1 41,1 16.574.989
2015 16.900.726 8.372.858 8.527.868 67,9 38,0 29,9 41,3 40,4 42,1 16.900.726
2018 17.181.084 8.527.041 8.654.043 69,6 37,6 32,0 41,8 41,0 42,6 17.181.084
2019 17.282.163 8.581.086 8.701.077 69,8 37,3 32,6 42,0 41,2 42,8 17.282.163
Bron: CBS.
Verklaring van tekens