Uitleg correcties

De Duitse bevolkingscijfers zijn in 2011 sterk gecorrigeerd. CBS heeft daarom gebruikgemaakt van gecorrigeerde cijfers over de periode van 2000 tot 2015 van Destatis, het Duitse statistische bureau. Deze correctie is ook meegenomen in het EU-cijfer over alle 28 lidstaten in totaal. Ook in andere landen is er in de onderzochte periode sprake geweest van breuken of correcties, zoals in Polen, Hongarije, Luxemburg, Frankrijk en Italië. Hiervoor waren echter geen nieuwe cijfers beschikbaar.