Nijverheid; productie en omzet, index 2010=100, '05 januari - '18 september


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van productie en omzet in de nijverheid (exclusief bouwnijverheid), SBI 2008 sectie B - E. De gegevens zijn verder onderverdeeld naar branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 van het CBS. De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Daarnaast zijn ook de seizoengecorrigeerde- en gemiddelde dag ontwikkelingen opgenomen voor omzet en productie. Door de maanduitkomsten te schonen voor seizoen- en werkdageffecten kunnen maand op maandontwikkelingen vergeleken worden zonder storende seizoen- en werkdageffecten. Daardoor kunnen alle maanden direct met elkaar worden vergeleken en kan ook de onderliggende trendmatige ontwikkeling makkelijker worden gevolgd.

Gegevens beschikbaar van januari 2005 tot en met september 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens van 2005 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens van 2018 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 december 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is opgevolgd door de tabel Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100 (zie paragraaf 3).

Nijverheid; productie en omzet, index 2010=100, '05 januari - '18 september

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderProductieGemiddelde dagproductie (%) Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerderOmzetTotale omzet (%)
B Delfstoffenwinning 2017 juli 14,6 -24,7
B Delfstoffenwinning 2017 augustus -29,8 -5,6
B Delfstoffenwinning 2017 september -13,2 -3,0
B Delfstoffenwinning 2017 3e kwartaal -12,5 -11,6
B Delfstoffenwinning 2017 -9,9 -3,0
B Delfstoffenwinning 2018 juli* -48,5 .
B Delfstoffenwinning 2018 augustus* -61,5 .
B Delfstoffenwinning 2018 september* -58,4 .
B Delfstoffenwinning 2018 3e kwartaal* -56,1 .
C Industrie 2017 juli 2,8 6,1
C Industrie 2017 augustus 4,3 4,1
C Industrie 2017 september 5,6 6,2
C Industrie 2017 3e kwartaal 4,3 5,5
C Industrie 2017 3,9 7,5
C Industrie 2018 juli* 2,2 .
C Industrie 2018 augustus* 3,3 .
C Industrie 2018 september* 2,9 .
C Industrie 2018 3e kwartaal* 2,8 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 juli 0,6 5,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 augustus 2,2 7,2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 september 5,3 4,9
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 3e kwartaal 2,7 5,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2017 1,0 4,8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018 juli* 2,1 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018 augustus* 1,0 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018 september* 0,8 .
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal* 1,3 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 juli 3,2 4,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 augustus 14,7 16,2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 september 8,8 6,5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 3e kwartaal 8,5 8,4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2017 5,0 6,7
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018 juli* 3,6 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018 augustus* -2,4 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018 september* 0,5 .
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2018 3e kwartaal* 0,6 .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 juli 5,0 4,3
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 augustus 5,5 7,9
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 september 4,1 2,7
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 3e kwartaal 4,8 4,6
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2017 3,8 4,4
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2018 juli* 4,9 .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2018 augustus* 2,1 .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2018 september* 4,3 .
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2018 3e kwartaal* 3,9 .
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 juli 0,9 4,4
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 augustus 1,1 4,2
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 september 3,3 1,3
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 3e kwartaal 1,8 3,2
17-18 Papier- en grafische industrie 2017 2,6 1,6
17-18 Papier- en grafische industrie 2018 juli* 3,0 .
17-18 Papier- en grafische industrie 2018 augustus* 0,6 .
17-18 Papier- en grafische industrie 2018 september* 1,2 .
17-18 Papier- en grafische industrie 2018 3e kwartaal* 1,6 .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 juli -0,7 1,6
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 augustus 3,3 0,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 september 0,9 4,3
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 3e kwartaal 1,1 2,0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2017 1,5 8,1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2018 juli* 2,1 .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2018 augustus* 3,5 .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2018 september* 4,6 .
19-22 Raffinaderijen en chemie 2018 3e kwartaal* 3,4 .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 juli 4,4 7,2
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 augustus 0,4 12,0
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 september 4,5 6,8
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 3e kwartaal 3,3 8,5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2017 2,8 8,9
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018 juli* 1,7 .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018 augustus* 3,8 .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018 september* 4,3 .
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2018 3e kwartaal* 3,3 .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 juli 13,2 12,5
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 augustus 12,5 1,6
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 september 15,9 8,2
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 3e kwartaal 14,0 7,3
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2017 13,1 9,9
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2018 juli* 2,5 .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2018 augustus* 4,3 .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2018 september* 2,3 .
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2018 3e kwartaal* 3,0 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 juli 13,7 18,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 augustus 21,1 16,4
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 september 14,2 20,7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 3e kwartaal 15,8 18,8
29-30 Transportmiddelenindustrie 2017 14,3 14,3
29-30 Transportmiddelenindustrie 2018 juli* 1,3 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2018 augustus* 14,3 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2018 september* 4,5 .
29-30 Transportmiddelenindustrie 2018 3e kwartaal* 6,1 .
31 Meubelindustrie 2017 juli -5,1 -8,8
31 Meubelindustrie 2017 augustus 2,3 7,4
31 Meubelindustrie 2017 september -2,6 -2,5
31 Meubelindustrie 2017 3e kwartaal -2,3 -2,3
31 Meubelindustrie 2017 -0,9 0,0
31 Meubelindustrie 2018 juli* 8,4 .
31 Meubelindustrie 2018 augustus* -1,7 .
31 Meubelindustrie 2018 september* 0,4 .
31 Meubelindustrie 2018 3e kwartaal* 2,6 .
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2017 juli 14,3 4,1
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2017 augustus -5,7 -6,7
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2017 september -11,4 10,5
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2017 3e kwartaal -1,8 2,4
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2017 2,2 1,9
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2018 juli* -7,7 .
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2018 augustus* 8,3 .
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2018 september* 1,0 .
35-36 Energie- en waterleidingbedrijven 2018 3e kwartaal* 0,1 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens