Prognose bevolking kerncijfers, 2015-2060


Deze tabel bevat prognoses (2015-2060) van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levendgeborenen, het aantal overledenen en de buitenlandse migratie. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de periode-levensverwachting bij geboorte en op de 65ste verjaardag naar geslacht.

De periode-levensverwachting, berekend uit een periode-overlevingstafel, is een samenvattende maat voor de sterftekansen in een kalenderjaar. Het geeft aan hoe oud mensen gemiddeld zouden worden indien de sterftekansen-per-leeftijd van dat jaar hun hele leven zouden gelden. Zie paragraaf 4 voor een uitleg over het verschil tussen de periode-overlevingstafel en een cohort-overlevingstafel.

In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

Gegevens beschikbaar: 2015-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 december 2015:
Geen, dit is een nieuwe tabel waarin de voorgaande prognose is bijgesteld op basis van de inmiddels beschikbaar gekomen waarnemingen. De prognoseperiode loopt nu van 2015 tot 2060.

Wijzigingen per 29 januari 2016:
De prognose-intervallen zijn toegevoegd aan de tabel.

Wijzigingen per 16 december 2016:
Stopgezet.
Zie paragraaf 3 voor de opvolger van deze tabel: Kernprognose 2016-2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De verschijningsfrequentie van deze tabel is eenmalig. In december 2016 wordt de nieuwe bevolkingsprognosetabel gepubliceerd.

Prognose bevolking kerncijfers, 2015-2060

Prognose(-interval) Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Demografische drukGrijze druk (%) Levendgeborenen (aantal) Totaal vruchtbaarheidscijfer (aantal) Overledenen (aantal) Periode-levensverwachtingBij geboorteMannen (jaar) Periode-levensverwachtingBij geboorteVrouwen (jaar) Buitenlandse migratieImmigratie (aantal) Buitenlandse migratieEmigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratieMigratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Prognose 2015 170.025 1,65 147.237 79,66 83,04 197.730 147.050 50.680
Prognose 2016 16.974.192 30,6 172.724 1,66 148.043 79,85 83,26 239.236 151.010 88.226
Prognose 2017 17.087.100 31,3 176.531 1,68 148.958 80,04 83,47 236.139 155.758 80.381
Prognose 2018 17.195.054 32,0 179.826 1,69 149.875 80,24 83,69 208.498 160.174 48.323
Prognose 2019 17.273.328 32,7 183.168 1,70 150.803 80,45 83,89 195.662 163.537 32.124
Prognose 2020 17.337.816 33,4 185.311 1,71 151.762 80,67 84,09 193.398 165.088 28.310
Prognose 2030 17.837.004 43,1 195.306 1,75 171.334 82,43 85,77 184.696 169.744 14.952
Prognose 2040 18.108.168 51,1 185.673 1,75 191.922 84,02 87,48 185.273 168.272 17.001
Prognose 2050 18.140.344 49,8 185.378 1,75 201.332 85,49 88,98 186.034 169.833 16.201
Prognose 2060 18.175.442 49,8 . 1,75 . 86,84 90,31 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens