Asielzoekers

Immigranten worden ingeschreven als de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt. Voor emigratie geldt dat de verwachte verblijfsduur in het buitenland in het jaar volgend op het vertrek ten minste acht maanden bedraagt. Asielzoekers worden doorgaans in een Nederlandse gemeente ingeschreven als zij een verblijfsvergunning krijgen en vanuit de opvang voor asielzoekers naar een woning doorstromen. Asielzoekers die in de opvang voor asielzoekers verblijven kunnen na een verblijf van een half jaar in Nederland in een gemeente worden ingeschreven, ook als zij nog geen verblijfsvergunning hebben.