Werkloosheid het hardst gedaald in Flevoland

In geen enkele provincie daalde de werkloosheid het afgelopen jaar zo hard als in Flevoland. In 2014 was 9,3 procent van de Flevolandse beroepsbevolking werkloos tegen 7,7 procent in 2015. Dat maakt CBS bekend.

In Flevoland was het percentage werklozen in 2014 het hoogst, maar deze koppositie werd in 2015 overgenomen door Groningen. Daar bleef de werkloosheid stabiel op 8,5 procent. In de overige provincies, op Zeeland na, daalde de werkloosheid. In Zeeland bleef de werkloosheid het laagst van alle provincies: 5,5 procent

Sinds het begin van de economische crisis in 2008 liep de werkloosheid in Nederland vrijwel continu op, tot 7,4 procent in 2014. Toen zette de daling in tot 6,9 procent in 2015. In twee provincies begon de daling al in 2014: Overijssel en Noord-Holland.
Recent heeft CBS gepubliceerd over de regionale baanontwikkeling tot en met 2014.

Werkloosheidspercentages provincies

Arbeidsparticipatie

In 2015 had bijna twee derde van alle 15- tot 75-jarigen betaald werk. Met 68,2 procent was de netto arbeidsparticipatie het hoogst in de provincie Utrecht. Met 62,2 procent werkten relatief de minste mensen in de provincie Groningen.

In de jaren voor de economische crisis nam de arbeidsparticipatie in alle provincies nog toe. Sinds de crisis is deze weer afgekalfd. Tussen 2014 en 2015 laat het percentage 15- tot 75-jarigen met betaald werk weer een stijging zien.

Netto arbeidsparticipatie per provincie