Alleen in Noord-Holland meer werknemersbanen

Noord-Holland is de enige provincie die eind 2014 meer banen van werknemers had dan eind 2010. Dat positieve saldo is vooral te danken aan een forse toename in 2014. In alle andere provincies verdwenen er per saldo banen. In totaal waren er over heel Nederland bijna 153 duizend banen minder. Dit meldt CBS.

In absolute getallen gemeten was de teruggang het grootst in Zuid-Holland. Naar verhouding was de ontwikkeling in Friesland het meest ongunstig. Daar daalde het aantal banen bij een werkgever in vier jaar tijd met 6,5 procent, gevolgd door Flevoland met 5,8 procent.

Ontwikkeling werknemersbanen per provincie, december 2010/december 2014

In 2014 groei banen, alleen niet in Friesland

In vrijwel alle provincies is het aantal banen in 2014 weer toegenomen, de enige uitzondering daarop is Friesland. In Noord-Holland (1,3 procent) en Flevoland (1,5 procent) was de stijging naar verhouding het grootst. De aantallen lopen daarbij nogal uiteen: 19 duizend banen in Noord-Holland en bijna 2 200 banen in Flevoland.