Meer dan de helft van de werknemers is forens

Eind 2011 werkte bijna 56 procent van de werknemers in een andere gemeente dan waar zij woonden. Vooral de grotere steden trekken veel forenzen. De helft van de trajecten met de meeste forenzen voert naar Amsterdam.

Bijna 4,5 miljoen forenzen

Eind 2011 reisden bijna 4,5 miljoen werknemers voor hun werk naar een andere gemeente dan waar zij woonden.  3,6 miljoen mensen werkten in dezelfde gemeenten als waar zij woonden. Daarmee is bijna 56 procent van alle werknemers forens.  In 2006 was het aandeel forenzen vrijwel even hoog.

Grote steden zijn magneet voor forenzen

De grote steden zijn de sterkste trekkers van forenzen. Deze zijn vooral afkomstig uit de gemeenten in de directe omgeving. Het grootste aandeel werknemers, dat in een andere gemeente werkt, had de (kleine) gemeente Onderbanken in Zuid-Limburg: ruim negen op de tien. Op de Waddeneilanden was daarentegen drie kwart werkzaam op het eigen eiland. Ook in de grote steden is het aandeel dat in een andere gemeente werkt relatief laag.

Aandeel forenzen naar woongemeente, eind 2011

Aandeel forenzen naar woongemeente, eind 2011

Nieuwegein en Haarlemmermeer ontvangen meeste forenzen

Van de twintig grootste gemeenten hebben vooral de gemeenten Nieuwegein en Haarlemmermeer naar verhouding veel binnenkomende forenzen. Zo’n drie kwart van de werknemers in deze gemeenten woont elders. Nieuwegein heeft het Sint Antonius ziekenhuis en is erg centraal gelegen als werkgemeente.  Bij Haarlemmermeer houdt dit verband met de aanwezigheid van Schiphol in deze gemeente. De verschillen tussen de andere grote steden zijn niet groot. Onder de twintig grootste gemeenten heeft Den Haag het laagste percentage binnenkomende forenzen.

Aandeel inkomende forenzen van de twintig grootste gemeenten, eind 2011

Aandeel inkomende forenzen van de twintig grootste gemeenten, eind 2011

Almere-Amsterdam meest bereisde woon-werktraject

In de top vijftien van meest bereisde trajecten van Nederland in 2011 is het aantal forenzen dat reist naar Amsterdam veruit het grootst. Alleen al uit Almere, Zaanstad, Amstelveen, Purmerend, Haarlemmermeer en Haarlem zijn bijna 100 duizend forenzen afkomstig. Dit is een zesde van het totaal aantal banen in Amsterdam. Met 21 duizend telde het woon-werktraject Almere-Amsterdam de meeste forenzen van Nederland.

Top vijftien meest bereisde trajecten

Top vijftien meest bereisde trajecten

Jan van der Worp en Duncan Beeckman

Bronnen: