Kleinere groei export

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Het volume van de goederenexport was in december 0,9 procent groter dan in december 2014, meldt CBS. De stijging is kleiner dan in de voorgaande maand, toen de export met 2,3 procent groeide. In december groeide vooral de export van transportmiddelen, chemische, aardolie- en (basis)metaalproducten. Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari minder gunstig dan in januari en december. Het importvolume was in december 3,4 procent groter dan een jaar eerder. In november was de stijging 4,4 procent.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
 

Meer export van transportmiddelen, chemische, aardolie- en (basis)metaalproducten

Nederlandse bedrijven exporteerden in december vooral meer transportmiddelen, chemische, aardolie- en (basis)metaalproducten. Daarentegen werd er minder aardgas geëxporteerd.

Deze week publiceerde CBS over de productie van de industrie in december. Daaruit bleek dat de productie van de chemische en de metaalindustrie hoger was dan een jaar eerder.

Omstandigheden voor export in februari minder gunstig

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in februari per saldo minder gunstig dan in december. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. In de radar van februari zijn de ontwikkeling van de wisselkoersen en de Duitse industriële productie ten opzichte van een jaar geleden ongunstiger dan in de radar van december. Daarentegen was het oordeel van Nederlandse ondernemers over de buitenlandse orderportefeuille minder negatief.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.