Uitkering

Ontvanger van een uitkering vanwege werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid, een bijstandsuitkering, of een overige uitkering sociale voorziening.