Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015


Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de personen voor wie het voornaamste inkomen wordt gegenereerd uit werkzaamheden als zelfstandige, en anderzijds alle personen met inkomen uit werkzaamheden als zelfstandige. Ook wordt het aantal soorten inkomensbronnen van zelfstandigen gerapporteerd. De groepen worden onderscheiden naar type zelfstandige, bedrijfstak, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, positie in het huishouden, aantal personen met inkomen in het huishouden, en inkomens- en vermogensgroepen.

Peildatum van het vermogen is 1 januari van het verslagjaar, voor de jaargangen vanaf 2011. Voor de oudere jaargangen 2007 t/m 2010 is dit 1 januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar.

Voor het bepalen van de SBI van zelfstandigen wordt gebruik gemaakt van het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). Het ABR heeft in de periode 2007-2011 met diverse trendbreuken te maken gehad. Dit leidt in deze tabel tot een forse daling van het aantal zelfstandigen in de financiële dienstverlening (K) in 2010. Bij het vergelijken van de cijfers naar SBI is daarom voorzichtigheid geboden.

Gegevens beschikbaar van 2007 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 20 februari 2018:
Deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 7 maart 2017:
De cijfers over de Zelfstandige alle inkomens voor de bedrijfstakken met samengestelde lettercodes (samentellingen) waren voor alle jaren onjuist berekend. Het betreft de samentellingen B-F Nijverheid en energie, G-N Commerciële dienstverlening, O-U Niet-commerciële dienstverlening, B-E Nijverheid (geen bouw) en energie, G-I Handel, vervoer en horeca, M-N Zakelijke dienstverlening, O-Q Overheid en zorg, R-U Cultuur, recreatie, overige diensten. Dit is in deze versie hersteld.

Wijzigingen per 8 februari 2017:
De onderwerpen Personen met bedrijfsvermogen en Mediaan bedrijfsvermogen zijn toegevoegd. Naast de gemiddelde inkomens zijn nu ook mediane inkomens beschikbaar. Gegevens over de jaren 2007 t/m 2010 en 2015 zijn toegevoegd.
Vanaf het jaar 2011 is een algehele herziening van de inkomensstatistiek doorgevoerd. Wegens diverse wijzigingen in de methodiek leidt dit over de hele linie tot een trendbreuk met voorgaande jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015

Type zelfstandige Persoonskenmerken Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Zelfstandige, voornaamste inkomenPersonen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomenPersonen met bedrijfsvermogen (x 1 000) Zelfstandige, voornaamste inkomenMediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenMediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenMediaan vermogen huishoudens (1 000 euro) Zelfstandige, voornaamste inkomenMediaan bedrijfsvermogen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomensPersonen (x 1 000) Zelfstandige, alle inkomensPersonen met bedrijfsvermogen (x 1 000) Zelfstandige, alle inkomensMediaan persoonlijk inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomensMediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomensMediaan gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomensMediaan vermogen huishoudens (1 000 euro) Zelfstandige, alle inkomensMediaan bedrijfsvermogen (1 000 euro)
Zelfstandige Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2015* 1.178,5 983,5 28,5 27,1 30,2 115,2 25,8 1.759,1 1.234,4 30,0 13,8 30,2 101,7 21,2
Zelfstandige Geslacht: mannen A-U Alle economische activiteiten 2015* 733,9 637,3 36,6 35,7 30,5 117,3 29,5 1.059,7 789,4 37,9 22,1 30,6 109,1 23,7
Zelfstandige Geslacht: vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2015* 444,6 346,1 16,5 14,6 29,7 111,7 19,8 699,4 445,0 20,0 6,7 29,5 91,5 17,1
Zelfstandig ondernemer Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2015* 856,1 784,0 26,7 25,6 29,3 90,6 16,0 1.112,7 976,8 28,6 18,4 29,5 86,9 13,2
Zelfstandig ondernemer Geslacht: mannen A-U Alle economische activiteiten 2015* 545,4 503,1 30,8 30,1 28,7 84,2 17,2 711,7 628,4 32,5 22,8 29,1 83,7 14,1
Zelfstandig ondernemer Geslacht: vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2015* 310,7 280,9 19,3 17,5 30,4 102,3 13,9 400,9 348,4 22,0 12,3 30,4 92,5 11,4
Directeur-grootaandeelhouder (dga) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2015* 199,1 161,4 59,1 56,0 39,4 369,6 267,2 230,3 183,0 58,6 50,4 39,9 379,7 265,8
Directeur-grootaandeelhouder (dga) Geslacht: mannen A-U Alle economische activiteiten 2015* 161,7 130,8 63,0 60,0 38,7 351,6 256,5 185,1 146,8 63,0 55,3 39,3 363,5 255,7
Directeur-grootaandeelhouder (dga) Geslacht: vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2015* 37,5 30,6 40,6 36,0 43,2 460,7 318,9 45,3 36,2 39,0 28,8 42,8 457,6 309,8
Meewerkend gezinslid Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2015* 21,6 21,3 7,0 0,0 27,0 177,5 35,0 33,9 33,2 13,2 0,0 29,8 164,7 32,6
Meewerkend gezinslid Geslacht: mannen A-U Alle economische activiteiten 2015* 1,2 1,1 4,9 0,0 23,4 66,4 18,6 3,9 3,7 32,6 0,0 32,8 101,1 19,2
Meewerkend gezinslid Geslacht: vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2015* 20,4 20,2 7,0 0,0 27,2 185,4 36,5 30,0 29,5 12,0 0,0 29,4 174,7 35,4
Overige zelfstandige Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2015* 101,7 16,7 7,1 6,3 23,6 48,4 24,7 382,2 41,5 22,3 2,0 27,4 56,7 18,6
Overige zelfstandige Geslacht: mannen A-U Alle economische activiteiten 2015* 25,6 2,2 15,0 14,0 20,9 12,7 11,6 159,0 10,5 37,0 1,8 29,0 63,5 9,9
Overige zelfstandige Geslacht: vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2015* 76,1 14,5 6,0 5,4 24,2 63,0 27,8 223,2 31,0 15,7 2,2 26,4 52,4 23,3
Zelfstandige met personeel Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2015* 284,0 262,5 43,1 42,8 35,4 201,9 68,4 306,2 281,6 42,7 40,0 35,3 202,7 66,7
Zelfstandige met personeel Geslacht: mannen A-U Alle economische activiteiten 2015* 196,0 179,5 48,0 47,3 34,8 201,8 74,6 210,6 191,9 47,6 45,0 34,7 202,8 72,5
Zelfstandige met personeel Geslacht: vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2015* 88,0 83,1 32,3 31,0 36,8 202,0 56,8 95,6 89,7 32,1 29,0 36,4 202,4 56,1
Zelfstandige zonder personeel(zzp) Totaal personen A-U Alle economische activiteiten 2015* 872,9 699,6 24,8 23,1 28,7 92,5 18,0 1.419,0 919,7 28,0 10,0 29,2 84,6 15,0
Zelfstandige zonder personeel(zzp) Geslacht: mannen A-U Alle economische activiteiten 2015* 536,7 456,7 32,6 31,5 29,0 93,6 21,0 845,1 593,8 35,6 16,3 29,7 91,6 17,1
Zelfstandige zonder personeel(zzp) Geslacht: vrouwen A-U Alle economische activiteiten 2015* 336,2 242,9 14,1 12,0 28,3 91,0 13,1 573,8 325,9 18,7 5,3 28,5 75,0 11,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens