Overlevende bedrijven

Bedrijven die in de gehele genoemde periode actief zijn geweest.