Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel beperkt tot bedrijfstakken 3e cijfer. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 10 juli 2020:
De gegevens over het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd. Nagekomen informatie over de periode 1e kwartaal 2019 t/m 2e kwartaal 2020 is verwerkt.

Wijzigingen per 29 augustus 2019:
Door een foutief bronbestand is het aantal vennoten bij een deel van de bedrijven met rechtsvorm Vennootschap onder Firma te laag ingeschat en zijn deze bedrijven ten onrechte in de grootteklasse ‘1 werkzame persoon’ ingedeeld. In de meeste van deze gevallen is de juiste grootteklasse ‘2 werkzame personen’. Het effect werd zichtbaar omstreeks 2013 en werd geleidelijk jaarlijks groter, met in 2019 ongeveer 50 duizend verkeerd getypeerde bedrijven.
De gehele tijdreeks is opnieuw samengesteld.

Wijzigingen per 22 januari 2018:
Door een wetswijziging kan er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1). Deze uitsplitsing zal daarom vervallen.
De bedrijfsactiviteit ‘schadeverzekeringen’ (65.12) is opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte250 tot 500 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte0 tot 250 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenTotaal natuurlijke personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenEenmanszaak (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenMaatschap, samenwerking (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenVennootschap onder firma (VOF) (aantal) RechtsvormNatuurlijke personenCommanditaire vennootschap (CV) (aantal) RechtsvormRechtspersonenTotaal rechtspersonen (aantal) RechtsvormRechtspersonenBesloten vennootschap (BV) (aantal) RechtsvormRechtspersonenNaamloze vennootschap (NV) (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal* 1.896.405 1.483.805 1.700 1.881.245 1.893.100 1.466.230 1.257.300 34.415 167.410 7.105 430.175 379.505 1.085
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 3e kwartaal* 1.793.695 1.393.285 1.645 1.778.980 1.790.525 1.457.165 1.251.670 34.090 165.805 5.600 336.535 288.955 640
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 3e kwartaal* 75.520 36.915 5 75.355 75.505 68.510 34.135 18.570 15.095 710 7.010 6.775 10
01 Landbouw 2020 3e kwartaal* 73.970 35.825 5 73.820 73.960 67.335 33.310 18.525 14.830 670 6.635 6.435 10
011 Teelt van eenjarige gewassen 2020 3e kwartaal* 17.240 7.845 0 17.195 17.235 15.455 6.955 4.970 3.340 190 1.785 1.745 0
012 Teelt van meerjarige gewassen 2020 3e kwartaal* 2.650 1.085 0 2.635 2.650 2.265 1.035 560 645 25 385 370 0
013 Teelt van bloembollen en sierplanten 2020 3e kwartaal* 5.390 2.010 0 5.345 5.390 4.195 1.915 685 1.545 55 1.195 1.185 0
014 Veeteelt en fokkerijen 2020 3e kwartaal* 29.030 10.125 0 29.020 29.030 27.410 9.080 11.120 6.855 350 1.620 1.570 5
015 Gemengd bedrijf 2020 3e kwartaal* 3.480 1.815 0 3.480 3.480 3.230 1.590 950 670 20 250 240 0
016 Dienstverlening voor de landbouw 2020 3e kwartaal* 16.145 12.910 0 16.110 16.140 14.745 12.700 240 1.775 30 1.400 1.325 0
017 Jacht 2020 3e kwartaal* 35 35 0 35 35 35 35 0 0 0 0 0 0
02 Bosbouw 2020 3e kwartaal* 605 470 0 605 605 525 450 5 60 5 80 60 0
021 Bosbouw 2020 3e kwartaal* 350 270 0 350 350 310 265 5 35 5 45 30 0
022 Exploitatie van bossen 2020 3e kwartaal* 95 65 0 95 95 75 60 0 15 0 20 10 0
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2020 3e kwartaal* 160 130 0 160 160 140 125 0 10 0 20 15 0
03 Visserij 2020 3e kwartaal* 940 620 0 935 940 650 375 40 205 30 290 280 0
031 Visserij 2020 3e kwartaal* 780 540 0 775 780 575 335 35 170 30 210 200 0
032 Viskwekerij 2020 3e kwartaal* 160 85 0 160 160 75 40 5 30 0 80 80 0
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 3e kwartaal* 74.200 48.605 290 71.510 73.715 50.310 42.470 145 7.450 245 23.890 21.850 100
B Delfstoffenwinning 2020 3e kwartaal* 495 350 0 455 495 250 220 0 25 5 250 225 0
06 Winning van aardolie en aardgas 2020 3e kwartaal* 35 15 0 25 35 5 0 0 0 0 30 25 0
061 Winning van aardolie 2020 3e kwartaal* 20 10 0 15 20 5 0 0 0 0 15 15 0
062 Winning van aardgas 2020 3e kwartaal* 15 5 0 10 15 0 0 0 0 0 15 10 0
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2020 3e kwartaal* 120 55 0 105 120 30 10 0 15 5 90 85 0
081 Winning van zand, grind en klei 2020 3e kwartaal* 90 40 0 85 90 25 5 0 15 5 65 60 0
089 Winning van overige delfstoffen 2020 3e kwartaal* 30 10 0 20 30 5 5 0 0 0 25 20 0
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2020 3e kwartaal* 345 280 0 330 340 215 205 0 10 0 130 115 0
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2020 3e kwartaal* 325 270 0 310 325 205 200 0 5 0 120 105 0
099 Dienstverlening overige winning 2020 3e kwartaal* 20 10 0 20 20 10 5 0 0 0 10 10 0
C Industrie 2020 3e kwartaal* 70.185 45.755 270 67.690 69.745 48.545 41.050 80 7.205 210 21.640 19.990 55
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2020 3e kwartaal* 6.885 3.330 50 6.465 6.805 4.675 2.975 15 1.645 40 2.215 2.045 10
10 Voedingsmiddelenindustrie 2020 3e kwartaal* 5.970 2.815 50 5.570 5.895 4.060 2.635 10 1.390 30 1.910 1.795 5
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2020 3e kwartaal* 645 390 10 575 635 420 355 5 60 5 225 210 0
102 Visverwerkende industrie 2020 3e kwartaal* 145 60 0 130 145 65 45 0 20 0 80 75 0
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2020 3e kwartaal* 195 85 10 165 185 80 55 0 25 0 115 110 0
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2020 3e kwartaal* 50 20 5 35 45 10 10 0 0 0 40 40 0
105 Zuivelindustrie 2020 3e kwartaal* 325 160 5 290 320 175 100 5 70 5 150 135 0
106 Meelindustrie 2020 3e kwartaal* 105 50 0 90 105 55 35 0 20 0 50 45 0
107 Brood- en deegwarenindustrie 2020 3e kwartaal* 3.215 1.405 10 3.110 3.200 2.630 1.585 0 1.025 20 590 575 0
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2020 3e kwartaal* 1.085 585 10 1.005 1.060 585 420 0 160 5 500 460 0
109 Diervoederindustrie 2020 3e kwartaal* 200 60 0 165 200 40 30 0 15 0 160 140 0
11 Drankenindustrie 2020 3e kwartaal* 895 510 0 880 890 605 340 5 250 10 290 240 5
110 Drankenindustrie 2020 3e kwartaal* 895 510 0 880 890 605 340 5 250 10 290 240 5
12 Tabaksindustrie 2020 3e kwartaal* 20 10 0 15 20 5 0 0 0 0 15 10 0
120 Tabaksindustrie 2020 3e kwartaal* 20 10 0 15 20 5 0 0 0 0 15 10 0
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2020 3e kwartaal* 5.430 4.255 5 5.385 5.420 4.615 4.045 5 555 15 815 745 0
13 Textielindustrie 2020 3e kwartaal* 2.420 1.720 5 2.380 2.410 1.975 1.650 0 315 10 440 400 0
131 Spinnerijen 2020 3e kwartaal* 45 30 0 45 45 30 25 0 5 0 20 15 0
132 Weverijen 2020 3e kwartaal* 40 25 0 35 40 25 20 0 0 0 15 15 0
133 Textielveredelingsindustrie 2020 3e kwartaal* 700 540 0 695 700 635 525 0 105 5 65 65 0
139 Overige textielproductenindustrie 2020 3e kwartaal* 1.630 1.120 5 1.600 1.625 1.290 1.080 0 205 10 340 310 0
14 Kledingindustrie 2020 3e kwartaal* 2.355 2.020 0 2.355 2.355 2.100 1.920 0 175 0 255 235 0
141 Kledingindustrie (geen bontkleding) 2020 3e kwartaal* 2.305 1.980 0 2.300 2.305 2.055 1.880 0 175 0 250 230 0
142 Bontartikelenindustrie 2020 3e kwartaal* 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0
143 Gebreide kledingindustrie 2020 3e kwartaal* 50 40 0 50 50 45 40 0 5 0 5 5 0
15 Leer- en schoenenindustrie 2020 3e kwartaal* 655 515 0 650 655 540 475 0 60 0 120 110 0
151 Looierijen en lederwarenindustrie 2020 3e kwartaal* 535 435 0 535 535 460 420 0 45 0 75 65 0
152 Schoenenindustrie 2020 3e kwartaal* 120 80 0 115 120 75 60 0 15 0 45 40 0
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2020 3e kwartaal* 4.850 3.025 20 4.715 4.830 3.335 2.745 5 575 10 1.515 1.430 0
16 Houtindustrie 2020 3e kwartaal* 2.870 1.805 0 2.815 2.870 2.060 1.690 5 365 5 810 785 0
161 Primaire houtbewerking e.d. 2020 3e kwartaal* 365 215 0 360 365 245 190 0 55 0 120 115 0
162 Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 2020 3e kwartaal* 2.505 1.590 0 2.455 2.500 1.815 1.500 5 310 5 690 665 0
17-18 Papier- en grafische industrie 2020 3e kwartaal* 3.620 2.055 15 3.475 3.600 2.330 1.755 5 565 5 1.290 1.205 0
17 Papierindustrie 2020 3e kwartaal* 355 115 10 265 340 65 50 0 20 0 285 250 0
171 Pulp-, papier- en kartonindustrie 2020 3e kwartaal* 50 15 5 30 45 5 5 0 0 0 40 35 0
172 Papier- en kartonwarenindustrie 2020 3e kwartaal* 305 100 5 235 295 60 45 0 15 0 245 215 0
18 Grafische industrie 2020 3e kwartaal* 3.265 1.940 5 3.210 3.260 2.265 1.705 5 550 5 1.000 960 0
181 Drukkerijen en diensten daarvoor 2020 3e kwartaal* 2.805 1.525 5 2.750 2.800 1.850 1.320 5 520 5 955 915 0
182 Repro van geluid, beeld en software 2020 3e kwartaal* 465 415 0 460 465 415 385 0 30 0 45 45 0
19-22 Raffinaderijen en chemie 2020 3e kwartaal* 2.565 1.060 35 2.190 2.495 660 500 0 150 15 1.905 1.685 10
19 Aardolie-industrie 2020 3e kwartaal* 40 20 0 30 35 5 5 0 0 0 35 30 0
191 Cokesfabrieken 2020 3e kwartaal* . . . . . . . . . . . . .
192 Aardolie-industrie 2020 3e kwartaal* 40 20 0 30 35 5 5 0 0 0 35 30 0
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2020 3e kwartaal* 1.210 555 25 1.010 1.155 260 205 0 45 5 950 805 5
20 Chemische industrie 2020 3e kwartaal* 990 455 20 825 950 240 195 0 40 5 750 625 0
201 Basischemie 2020 3e kwartaal* 350 130 15 265 325 50 35 0 10 5 300 250 0
202 Landbouwchemicaliënindustrie 2020 3e kwartaal* 20 10 0 20 20 5 5 0 0 0 15 10 0
203 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 2020 3e kwartaal* 100 25 0 75 95 10 5 0 0 0 90 85 0
204 Wasmiddel- en cosmeticaindustrie 2020 3e kwartaal* 340 220 0 325 340 165 135 0 30 0 175 170 0
205 Overige chemische productenindustrie 2020 3e kwartaal* 155 60 0 120 150 10 10 0 0 0 145 95 0
206 Synthetische vezelindustrie 2020 3e kwartaal* 25 15 0 20 20 5 5 0 0 0 20 15 0
21 Farmaceutische industrie 2020 3e kwartaal* 220 100 5 180 205 20 10 0 5 0 200 180 0
211 Farmaceutische grondstofindustrie 2020 3e kwartaal* 25 10 0 20 25 5 5 0 0 0 20 20 0
212 Farmaceutische productenindustrie 2020 3e kwartaal* 195 90 5 160 185 15 10 0 5 0 180 160 0
22 Rubber- en kunststofproductindustrie 2020 3e kwartaal* 1.315 485 10 1.155 1.305 400 290 0 105 5 920 850 5
221 Rubberproductenindustrie 2020 3e kwartaal* 85 30 0 75 85 20 15 0 5 0 70 60 0
222 Kunststofproductenindustrie 2020 3e kwartaal* 1.230 455 10 1.080 1.220 380 275 0 100 5 850 790 5
23 Bouwmaterialenindustrie 2020 3e kwartaal* 1.980 1.220 15 1.900 1.960 1.275 1.060 0 210 5 705 650 0
231 Glas- en glaswerkindustrie 2020 3e kwartaal* 665 505 5 650 655 545 480 0 60 0 120 105 0
232 Vuurvast keramische productindustrie 2020 3e kwartaal* 25 15 0 20 25 15 15 0 0 0 10 10 0
233 Keramische bouwproductenindustrie 2020 3e kwartaal* 45 15 5 40 45 15 5 0 5 0 35 25 0
234 Overige keramische industrie 2020 3e kwartaal* 285 220 0 285 285 230 200 0 30 0 55 35 0
235 Cement-, kalk- en gipsindustrie 2020 3e kwartaal* 10 5 0 10 10 0 0 0 0 0 10 10 0
236 Beton-, gips-, cementwarenindustrie 2020 3e kwartaal* 495 240 5 445 490 195 165 0 30 5 300 290 0
237 Natuursteenbewerkende industrie 2020 3e kwartaal* 395 190 0 395 395 265 185 0 80 0 135 130 0
239 Overige minerale productenindustrie 2020 3e kwartaal* 60 20 0 55 55 10 10 0 5 0 45 40 0
24-30, 33 Metalektro 2020 3e kwartaal* 31.495 20.495 110 30.325 31.340 20.120 17.795 15 2.200 110 11.375 10.560 25
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2020 3e kwartaal* 13.380 8.710 35 12.965 13.340 9.140 8.145 5 955 35 4.240 4.055 5
24 Basismetaalindustrie 2020 3e kwartaal* 375 170 15 320 360 140 120 0 20 0 235 210 0
241 IJzer- en staalindustrie 2020 3e kwartaal* 45 20 0 40 45 10 10 0 0 0 35 35 0
242 Stalen buizenindustrie 2020 3e kwartaal* 125 80 5 115 120 70 65 0 0 0 55 50 0
243 Staaltrekkerijen, -walserijen e.d. 2020 3e kwartaal* 20 5 0 15 20 5 0 0 0 0 20 15 0
244 Edel- en non-ferrometaalindustrie 2020 3e kwartaal* 95 40 5 75 90 35 25 0 5 0 65 50 0
245 Metaalgieterijen 2020 3e kwartaal* 90 30 0 80 90 25 15 0 10 0 65 60 0
25 Metaalproductenindustrie 2020 3e kwartaal* 13.005 8.540 25 12.645 12.980 9.000 8.030 5 935 30 4.005 3.845 5
251 Metalen bouwproductenindustrie 2020 3e kwartaal* 2.530 1.190 10 2.385 2.520 1.195 1.015 0 170 10 1.335 1.290 0
252 Tankbouw en cv-industrie 2020 3e kwartaal* 100 35 0 80 95 15 10 0 0 0 85 75 0
253 Stoomketelindustrie 2020 3e kwartaal* 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0
254 Wapen- en munitie-industrie 2020 3e kwartaal* 10 10 0 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0
255 Smederijen, profielwalserijen e.d. 2020 3e kwartaal* 435 170 0 395 430 195 145 0 45 0 240 235 0
256 Overige metaalbewerkingsindustrie 2020 3e kwartaal* 8.555 6.385 0 8.475 8.555 6.835 6.205 5 610 15 1.720 1.690 0
257 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 2020 3e kwartaal* 490 265 0 460 485 275 230 0 40 0 215 190 0
259 Overige metaalproductenindustrie 2020 3e kwartaal* 880 480 5 830 875 480 410 0 65 5 400 355 0
26-28 Elektrotechn. en machine-industrie 2020 3e kwartaal* 6.150 3.085 45 5.640 6.085 2.100 1.755 5 325 15 4.050 3.530 10
26-27 Elektrische en elektron. Industrie 2020 3e kwartaal* 2.955 1.705 10 2.800 2.930 1.225 1.050 0 170 5 1.725 1.435 5
26 Elektrotechnische industrie 2020 3e kwartaal* 1.680 985 10 1.595 1.665 655 565 0 85 5 1.025 845 5
261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2020 3e kwartaal* 350 200 0 330 350 140 120 0 20 0 215 195 0
262 Computerindustrie 2020 3e kwartaal* 235 155 0 230 235 125 100 0 20 0 110 95 0
263 Communicatieapparatenindustrie 2020 3e kwartaal* 130 80 0 125 130 35 35 0 0 0 90 70 0
264 Consumentenelektronicaindustrie 2020 3e kwartaal* 215 160 0 215 215 135 120 0 15 0 75 65 0
265 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 2020 3e kwartaal* 525 260 5 490 520 145 125 0 20 0 380 315 0
266 Elektromedische apparatenindustrie 2020 3e kwartaal* 85 45 0 75 80 10 10 0 0 0 75 50 0
267 Optische instrumentenindustrie 2020 3e kwartaal* 115 65 0 105 115 45 40 0 5 0 65 50 0
268 Industrie van informatiedragers 2020 3e kwartaal* 30 25 0 30 30 20 20 0 0 0 10 10 0
27 Elektrische apparatenindustrie 2020 3e kwartaal* 1.275 720 5 1.205 1.260 575 485 0 85 5 700 590 0
271 Elektromotor- en -panelenindustrie 2020 3e kwartaal* 345 165 0 315 340 130 105 0 20 0 215 180 0
272 Accu- en batterijenindustrie 2020 3e kwartaal* 30 15 0 30 30 10 10 0 0 0 20 20 0
273 Elektr. kabel-, schakelaarindustrie 2020 3e kwartaal* 90 45 0 80 85 40 35 0 5 0 50 45 0
274 Elektrische verlichtingsindustrie 2020 3e kwartaal* 380 220 0 375 380 180 140 0 40 0 200 180 0
275 Huishoudelijke apparatenindustrie 2020 3e kwartaal* 100 40 0 85 95 40 30 0 10 0 60 60 0
279 Overige elektr. apparatenindustrie 2020 3e kwartaal* 330 230 0 320 325 180 165 0 15 0 150 110 0
28 Machine-industrie 2020 3e kwartaal* 3.195 1.380 30 2.835 3.155 875 705 5 155 10 2.325 2.090 5
281 Motoren-, pompen- e.d. industrie 2020 3e kwartaal* 410 175 5 360 405 110 95 0 15 0 300 265 0
282 Overige machine-industrie algemeen 2020 3e kwartaal* 1.295 535 10 1.140 1.280 325 255 0 60 5 970 845 0
283 Landbouwmachine-industrie 2020 3e kwartaal* 325 135 5 290 325 115 80 0 30 0 210 195 0
284 Gereedschapswerktuigenindustrie 2020 3e kwartaal* 160 75 0 150 155 75 65 0 10 0 85 75 0
289 Overige machine-industrie specifiek 2020 3e kwartaal* 1.005 460 10 895 995 250 210 0 40 0 760 710 5
29-30 Transportmiddelenindustrie 2020 3e kwartaal* 2.090 1.200 15 1.975 2.060 1.110 870 0 200 40 975 915 5
29 Auto- en aanhangwagenindustrie 2020 3e kwartaal* 735 330 10 680 720 345 260 0 80 5 390 365 0
291 Autoindustrie 2020 3e kwartaal* 140 80 0 130 135 75 60 0 15 0 65 60 0
292 Carrosserie-, aanhangwagenindustrie 2020 3e kwartaal* 420 160 5 390 415 190 130 0 55 5 230 225 0
293 Auto-onderdelenindustrie 2020 3e kwartaal* 170 90 5 160 165 80 65 0 15 0 90 80 0
30 Overige transportmiddelenindustrie 2020 3e kwartaal* 1.355 875 10 1.295 1.340 765 615 0 115 35 590 550 5
301 Scheepsbouw 2020 3e kwartaal* 1.005 650 5 970 995 585 455 0 95 35 420 405 0
302 Industrie van rollend spoormaterieel 2020 3e kwartaal* 15 10 0 10 15 0 0 0 0 0 10 10 0
303 Vliegtuigindustrie 2020 3e kwartaal* 65 30 0 55 60 15 10 0 0 0 50 40 0
304 Industrie van gevechtsvoertuigen 2020 3e kwartaal* 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 Overige transportmiddelenindustrie 2020 3e kwartaal* 270 185 0 260 270 165 145 0 20 0 105 95 0
31 Meubelindustrie 2020 3e kwartaal* 9.255 7.190 5 9.205 9.250 8.120 7.220 5 880 10 1.135 1.095 0
310 Meubelindustrie 2020 3e kwartaal* 9.255 7.190 5 9.205 9.250 8.120 7.220 5 880 10 1.135 1.095 0
32 Overige industrie 2020 3e kwartaal* 6.080 4.345 25 5.940 6.005 4.690 4.015 35 635 5 1.390 1.220 5
321 Munten- en sieradenindustrie 2020 3e kwartaal* 2.115 1.870 0 2.115 2.115 2.040 1.870 0 165 0 75 65 0
322 Muziekinstrumentenindustrie 2020 3e kwartaal* 400 330 0 395 400 360 325 0 35 0 40 35 0
323 Sportartikelenindustrie 2020 3e kwartaal* 240 170 0 230 240 160 140 0 20 0 80 65 0
324 Speelgoedindustrie 2020 3e kwartaal* 470 380 0 470 470 375 320 0 55 0 95 80 0
325 Medische instrumentenindustrie 2020 3e kwartaal* 1.915 930 5 1.880 1.910 1.110 780 30 295 5 800 785 0
329 Overige industrie 2020 3e kwartaal* 945 665 20 845 875 640 575 0 65 0 305 185 5
33 Reparatie en installatie van machines 2020 3e kwartaal* 9.875 7.495 15 9.745 9.855 7.765 7.020 5 720 20 2.105 2.060 5
331 Reparatie van machines en apparatuur 2020 3e kwartaal* 7.545 5.715 10 7.465 7.530 6.045 5.420 5 600 20 1.500 1.465 5
332 Installatie van industriële machines 2020 3e kwartaal* 2.330 1.780 5 2.280 2.325 1.720 1.600 0 120 0 610 595 0
D Energievoorziening 2020 3e kwartaal* 1.660 1.290 5 1.615 1.645 560 345 60 130 25 1.100 825 10
35 Energiebedrijven 2020 3e kwartaal* 1.660 1.290 5 1.615 1.645 560 345 60 130 25 1.100 825 10
351 Energiebedrijven 2020 3e kwartaal* 1.635 1.275 5 1.590 1.615 555 340 55 130 25 1.080 805 10
352 Productie van biogas 2020 3e kwartaal* 25 15 0 25 25 5 0 5 0 0 20 15 0
353 Productie van stoom en koele lucht 2020 3e kwartaal* 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 3e kwartaal* 1.860 1.205 15 1.745 1.835 955 860 10 90 0 905 815 35
36 Waterleidingbedrijven 2020 3e kwartaal* 30 15 0 20 25 5 5 0 0 0 25 10 10
360 Waterleidingbedrijven 2020 3e kwartaal* 30 15 0 20 25 5 5 0 0 0 25 10 10
37 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2020 3e kwartaal* 105 55 5 95 100 45 40 0 5 0 60 50 0
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 2020 3e kwartaal* 105 55 5 95 100 45 40 0 5 0 60 50 0
38 Afvalbehandeling en recycling 2020 3e kwartaal* 860 405 10 770 845 245 175 10 60 0 615 550 25
381 Inzameling van afval 2020 3e kwartaal* 230 95 5 190 220 70 55 0 15 0 160 125 15
382 Behandeling van afval 2020 3e kwartaal* 185 85 5 160 180 35 10 5 15 0 155 135 5
383 Voorbereiding tot recycling 2020 3e kwartaal* 445 225 0 415 445 140 110 0 30 0 300 290 0
39 Sanering en overig afvalbeheer 2020 3e kwartaal* 870 730 0 860 870 660 640 0 20 0 205 200 0
390 Sanering en overig afvalbeheer 2020 3e kwartaal* 870 730 0 860 870 660 640 0 20 0 205 200 0
F Bouwnijverheid 2020 3e kwartaal* 200.020 168.335 75 199.125 199.900 176.900 162.000 85 14.375 435 23.120 22.765 30
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2020 3e kwartaal* 83.675 73.390 20 83.385 83.645 73.495 68.015 55 5.110 315 10.180 10.000 15
411 Projectontwikkeling 2020 3e kwartaal* 4.485 3.690 0 4.480 4.485 1.195 530 35 405 225 3.290 3.210 10
412 Algemene B&U-bouw 2020 3e kwartaal* 79.190 69.695 20 78.905 79.160 72.300 67.480 25 4.705 90 6.890 6.790 5
42 Grond-, water- en wegenbouw 2020 3e kwartaal* 10.005 8.065 15 9.880 9.970 8.515 7.670 0 830 10 1.490 1.455 5
421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2020 3e kwartaal* 6.540 5.290 10 6.465 6.525 5.720 5.135 0 580 10 820 800 0
422 Buizen- en kabelleggers 2020 3e kwartaal* 3.050 2.470 5 3.015 3.035 2.530 2.345 0 185 0 515 505 0
429 Overige civieltechnische bouw 2020 3e kwartaal* 415 305 5 400 410 260 195 0 65 0 155 150 0
43 Gespecialiseerde bouw 2020 3e kwartaal* 106.340 86.880 35 105.865 106.285 94.890 86.315 30 8.435 115 11.450 11.310 10
431 Sloopbedrijven en grondwerk 2020 3e kwartaal* 7.745 6.405 0 7.705 7.745 6.720 6.215 10 480 15 1.025 1.025 0
432 Bouwinstallatie 2020 3e kwartaal* 26.055 19.320 30 25.740 26.005 21.185 18.960 5 2.190 30 4.865 4.805 5
433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2020 3e kwartaal* 52.025 43.980 0 51.970 52.025 48.710 44.295 10 4.360 45 3.320 3.285 5
439 Overige gespecialiseerde bouw 2020 3e kwartaal* 20.515 17.180 5 20.450 20.505 18.280 16.845 5 1.405 25 2.235 2.200 5
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 3e kwartaal* 356.745 214.310 335 352.750 356.135 274.645 201.880 570 70.200 1.995 82.105 77.820 135
G Handel 2020 3e kwartaal* 243.230 150.555 230 240.590 242.840 182.070 137.385 250 43.335 1.105 61.155 58.335 80
45 Autohandel en -reparatie 2020 3e kwartaal* 34.425 21.135 30 34.155 34.380 27.120 21.550 15 5.430 130 7.305 7.185 10
451 Autohandel en -reparatie 2020 3e kwartaal* 22.880 13.695 25 22.690 22.845 17.955 13.980 10 3.880 85 4.925 4.870 5
452 Gespecialiseerde autoreparatie 2020 3e kwartaal* 6.935 4.455 5 6.900 6.930 5.740 4.750 0 960 30 1.195 1.185 0
453 Handel in auto-onderdelen 2020 3e kwartaal* 2.625 1.565 5 2.590 2.620 1.690 1.365 0 310 15 935 895 0
454 Handel en reparatie van motorfietsen 2020 3e kwartaal* 1.980 1.420 0 1.975 1.980 1.735 1.450 0 275 5 245 235 0
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2020 3e kwartaal* 77.890 46.570 125 76.330 77.710 40.530 31.105 110 8.940 375 37.365 35.590 65
461 Handelsbemiddeling 2020 3e kwartaal* 12.905 10.025 0 12.860 12.905 9.355 8.085 25 1.195 50 3.550 3.365 5
462-469 Groothandel 2020 3e kwartaal* 64.985 36.545 125 63.470 64.810 31.170 23.025 85 7.745 320 33.815 32.225 65
462 Groothandel in landbouwproducten 2020 3e kwartaal* 5.315 2.930 5 5.230 5.305 2.875 2.010 55 790 20 2.440 2.355 5
463 Groothandel in voedingsmiddelen 2020 3e kwartaal* 10.230 6.030 30 9.975 10.185 5.400 3.730 10 1.595 65 4.830 4.665 5
464 Groothandel in non-food 2020 3e kwartaal* 19.825 11.780 35 19.455 19.780 10.265 7.635 5 2.505 115 9.560 9.045 15
465 Groothandel in ICT-apparatuur 2020 3e kwartaal* 5.240 2.910 20 5.070 5.210 2.035 1.665 5 345 20 3.205 3.030 10
466 Groothandel in industriemachines 2020 3e kwartaal* 11.095 5.410 20 10.770 11.070 4.345 3.230 10 1.065 40 6.750 6.450 15
467 Overige gespecialiseerde groothandel 2020 3e kwartaal* 10.660 5.495 15 10.360 10.635 4.625 3.395 5 1.175 50 6.035 5.775 15
469 Niet-gespecialiseerde groothandel 2020 3e kwartaal* 2.620 1.995 5 2.610 2.615 1.630 1.350 0 270 10 990 905 0
47 Detailhandel (niet in auto's) 2020 3e kwartaal* 130.910 82.850 70 130.105 130.750 114.425 84.730 125 28.965 600 16.490 15.555 5
471 Supermarkten en warenhuizen 2020 3e kwartaal* 3.610 1.180 10 3.310 3.575 2.300 1.245 0 1.035 15 1.315 1.085 0
472 Winkels in voedingsmiddelen 2020 3e kwartaal* 10.245 3.385 0 10.225 10.240 9.060 4.790 15 4.185 75 1.185 1.145 0
473 Tankstations 2020 3e kwartaal* 700 205 0 670 695 290 130 0 155 5 405 405 0
474 Winkels in consumentenelektronica 2020 3e kwartaal* 2.500 1.365 0 2.490 2.495 1.965 1.405 0 550 10 535 515 0
475 Winkels in overige huishoudwaren 2020 3e kwartaal* 10.595 4.740 5 10.510 10.570 7.600 4.690 5 2.830 70 2.995 2.955 0
476 Winkels in recreatieartikelen 2020 3e kwartaal* 6.110 2.565 5 6.080 6.100 4.950 2.970 5 1.920 55 1.160 1.055 0
477 Winkels in overige artikelen 2020 3e kwartaal* 26.730 12.870 35 26.460 26.660 21.365 14.405 55 6.715 190 5.365 4.980 0
478 Markthandel 2020 3e kwartaal* 10.470 7.400 0 10.470 10.470 10.275 7.720 10 2.520 25 195 180 0
479 Detailhandel, geen winkel of markt 2020 3e kwartaal* 59.955 49.145 10 59.890 59.945 56.620 47.375 35 9.055 155 3.335 3.235 5
H Vervoer en opslag 2020 3e kwartaal* 49.335 33.880 80 48.420 49.175 39.210 31.185 170 7.440 415 10.125 9.475 50
49 Vervoer over land 2020 3e kwartaal* 26.670 18.390 30 26.155 26.600 21.950 17.595 75 4.205 75 4.720 4.465 10
491 Personenvervoer per spoor,geen tram 2020 3e kwartaal* 20 10 0 15 20 10 10 0 0 0 15 10 0
492 Goederenvervoer per spoor 2020 3e kwartaal* 40 25 0 40 40 20 20 0 0 0 15 15 0
493 Personenvervoer over de weg 2020 3e kwartaal* 12.435 10.010 5 12.355 12.415 11.665 9.750 65 1.830 20 765 585 5
494 Goederenvervoer over de weg 2020 3e kwartaal* 14.165 8.335 25 13.735 14.115 10.250 7.810 10 2.375 55 3.915 3.850 5
495 Transport via pijpleidingen 2020 3e kwartaal* 10 5 0 10 10 5 0 0 0 5 5 5 0
50 Vervoer over water 2020 3e kwartaal* 4.780 2.230 5 4.725 4.770 3.485 1.485 45 1.675 275 1.295 1.205 15
501-502 Zee- en kustvaart 2020 3e kwartaal* 675 400 5 650 665 390 130 15 45 200 290 255 10
501 Zee- en kustvaart (passagiersvaart) 2020 3e kwartaal* 160 100 0 155 155 110 70 0 30 10 50 45 0
502 Zee- en kustvaart (vrachtvaart) 2020 3e kwartaal* 520 300 5 495 510 280 60 15 15 190 240 210 10
503 Binnenvaart (passagiersvaart) 2020 3e kwartaal* 1.015 690 0 1.005 1.015 780 570 0 200 10 230 200 0
503-504 Binnenvaart 2020 3e kwartaal* 4.105 1.825 0 4.075 4.105 3.095 1.355 30 1.635 75 1.010 955 5
504 Binnenvaart (vracht- en sleepvaart) 2020 3e kwartaal* 3.090 1.135 0 3.070 3.090 2.315 785 30 1.430 70 775 750 0
51 Vervoer door de lucht 2020 3e kwartaal* 365 255 0 355 360 175 155 0 15 5 190 125 0
511 Personenvervoer door de lucht 2020 3e kwartaal* 320 230 0 315 315 165 150 0 15 5 155 95 0
512 Goederenvervoer door de lucht 2020 3e kwartaal* 45 25 0 45 45 5 5 0 0 0 35 30 0
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2020 3e kwartaal* 9.795 6.870 40 9.485 9.725 6.325 5.570 45 660 50 3.475 3.240 20
521 Opslag 2020 3e kwartaal* 865 405 5 785 850 310 185 10 105 5 555 530 0
522 Dienstverlening voor vervoer 2020 3e kwartaal* 8.935 6.460 35 8.700 8.880 6.015 5.380 35 555 45 2.920 2.710 20
53 Post en koeriers 2020 3e kwartaal* 7.725 6.135 0 7.700 7.715 7.280 6.385 5 880 10 445 440 0
531 Nationale post 2020 3e kwartaal* 60 35 0 60 60 40 30 0 15 0 20 15 0
532 Lokale post en koeriers 2020 3e kwartaal* 7.665 6.100 0 7.640 7.655 7.235 6.355 5 865 10 425 425 0
Traditionele Horeca 2020 3e kwartaal* 43.610 14.345 20 43.215 43.570 34.760 18.320 25 16.000 410 8.855 8.500 5
I Horeca 2020 3e kwartaal* 64.185 29.875 25 63.735 64.125 53.360 33.310 150 19.430 475 10.825 10.010 5
55 Logiesverstrekking 2020 3e kwartaal* 9.815 5.160 15 9.625 9.785 7.570 4.570 140 2.790 70 2.245 2.090 5
551 Hotels 2020 3e kwartaal* 5.240 2.780 15 5.065 5.215 3.900 2.605 15 1.250 35 1.335 1.310 0
552 Verhuur van vakantiehuisjes e.d. 2020 3e kwartaal* 2.090 1.160 0 2.085 2.085 1.645 915 80 635 15 445 360 0
553 Kampeerterreinen 2020 3e kwartaal* 2.000 835 0 1.995 2.000 1.555 680 40 820 15 445 405 0
559 Overige logiesverstrekking 2020 3e kwartaal* 485 385 0 485 485 470 375 5 90 5 20 15 0
56 Eet- en drinkgelegenheden 2020 3e kwartaal* 54.365 24.715 10 54.110 54.335 45.790 28.735 10 16.635 405 8.580 7.920 5
561 Restaurants, andere eetgelegenheden 2020 3e kwartaal* 29.330 7.940 10 29.135 29.310 23.775 11.605 5 11.870 295 5.550 5.465 5
562 Kantines en catering 2020 3e kwartaal* 15.995 13.150 5 15.960 15.980 14.930 13.020 5 1.885 25 1.060 725 0
563 Cafés 2020 3e kwartaal* 9.045 3.625 0 9.020 9.045 7.080 4.110 0 2.885 80 1.965 1.725 0
J Informatie en communicatie 2020 3e kwartaal* 100.360 82.840 80 99.600 100.235 75.385 68.250 200 6.700 235 24.975 22.980 25
58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v. 2020 3e kwartaal* 24.465 21.020 25 24.345 24.435 20.845 18.765 80 1.925 75 3.620 2.860 5
58 Uitgeverijen 2020 3e kwartaal* 3.555 2.435 10 3.500 3.545 2.030 1.545 10 455 20 1.525 1.195 5
581 Uitgeverijen 2020 3e kwartaal* 3.355 2.295 10 3.300 3.340 1.945 1.480 5 435 20 1.410 1.090 5
582 Uitgeverijen van software 2020 3e kwartaal* 200 140 0 200 200 90 65 0 20 0 115 110 0
59 Film- en tv-productie; geluidsopname 2020 3e kwartaal* 20.620 18.370 5 20.585 20.610 18.770 17.175 75 1.470 50 1.850 1.620 0
591 Productie, distributie van films, tv 2020 3e kwartaal* 17.040 15.305 5 17.010 17.030 15.605 14.430 55 1.090 30 1.435 1.255 0
592 Maken en uitgeven van geluidsopnamen 2020 3e kwartaal* 3.580 3.065 0 3.575 3.580 3.160 2.750 15 380 20 415 365 0
60 Radio- en televisieomroepen 2020 3e kwartaal* 290 215 10 260 280 45 45 0 0 0 245 45 0
601 Radio-omroepen 2020 3e kwartaal* 230 185 5 215 225 35 35 0 0 0 190 20 0
602 Televisieomroepen 2020 3e kwartaal* 60 30 5 45 55 10 5 0 0 0 55 25 0
61 Telecommunicatie 2020 3e kwartaal* 890 565 5 855 880 375 290 0 80 5 515 460 0
611 Draadgebonden telecommunicatie 2020 3e kwartaal* 100 55 5 90 95 35 30 0 5 0 65 45 0
612 Draadloze telecommunicatie 2020 3e kwartaal* 80 60 0 80 80 25 25 0 0 0 60 55 0
613 Telecommunicatie via satelliet 2020 3e kwartaal* 15 5 0 10 15 5 5 0 0 0 10 10 0
619 Overige telecommunicatie 2020 3e kwartaal* 695 450 0 675 690 310 235 0 75 0 380 345 0
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2020 3e kwartaal* 75.005 61.255 50 74.400 74.920 54.165 49.195 120 4.695 160 20.835 19.665 20
62 IT-dienstverlening 2020 3e kwartaal* 66.365 54.605 50 65.810 66.285 48.195 44.190 110 3.775 120 18.175 17.710 15
620 IT-dienstverlening 2020 3e kwartaal* 66.365 54.605 50 65.810 66.285 48.195 44.190 110 3.775 120 18.175 17.710 15
63 Diensten op het gebied van informatie 2020 3e kwartaal* 8.635 6.650 0 8.585 8.635 5.975 5.000 10 920 40 2.665 1.955 5
631 Gegevensverwerking e.d.; webportals 2020 3e kwartaal* 7.155 5.330 0 7.105 7.150 4.685 3.790 5 845 40 2.470 1.790 5
639 Overige informatievoorziening 2020 3e kwartaal* 1.485 1.320 0 1.480 1.485 1.290 1.210 5 75 0 195 165 0
K Financiële dienstverlening 2020 3e kwartaal* 99.035 87.985 35 98.755 98.950 7.535 4.415 260 1.380 1.480 91.505 88.910 405
64 Bankwezen 2020 3e kwartaal* 83.585 77.170 10 83.495 83.560 2.110 365 205 200 1.340 81.475 79.930 285
641 Banken 2020 3e kwartaal* 155 55 5 110 135 5 0 0 0 0 150 55 30
642 Financiële holdings 2020 3e kwartaal* 70.835 66.415 0 70.820 70.835 530 45 20 75 385 70.305 69.625 70
643 Beleggingsinstellingen 2020 3e kwartaal* 9.860 8.715 0 9.855 9.860 1.045 55 170 65 755 8.820 8.260 125
649 Overige kredietverstrekking e.d. 2020 3e kwartaal* 2.735 1.980 0 2.710 2.735 535 260 10 55 205 2.205 1.995 60
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2020 3e kwartaal* 645 445 10 580 620 20 20 0 0 0 625 170 60
651 Verzekeringen, geen herverzekering 2020 3e kwartaal* 295 145 10 235 270 20 20 0 0 0 275 60 55
652 Herverzekeringen 2020 3e kwartaal* 15 5 0 10 10 0 0 0 0 0 15 0 5
653 Pensioenfondsen 2020 3e kwartaal* 340 290 0 335 340 0 0 0 0 0 340 105 5
66 Overige financiële dienstverlening 2020 3e kwartaal* 14.805 10.375 15 14.680 14.770 5.405 4.030 55 1.180 140 9.400 8.815 55
661 Beurzen en financiële adviesbureaus 2020 3e kwartaal* 5.860 4.430 5 5.825 5.855 1.710 1.355 15 295 40 4.155 3.735 35
662 Diensten op gebied van verzekeringen 2020 3e kwartaal* 6.760 4.105 10 6.690 6.740 3.550 2.615 20 860 55 3.210 3.130 10
663 Vermogensbeheer 2020 3e kwartaal* 2.185 1.840 0 2.170 2.180 145 55 20 25 45 2.040 1.950 10
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 3e kwartaal* 28.620 20.295 20 28.425 28.595 12.625 7.635 1.610 2.625 755 15.995 14.660 40
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2020 3e kwartaal* 28.620 20.295 20 28.425 28.595 12.625 7.635 1.610 2.625 755 15.995 14.660 40
681 Handel in eigen onroerend goed 2020 3e kwartaal* 4.900 4.020 0 4.895 4.900 820 295 100 210 215 4.080 3.995 15
682 Verhuur van onroerend goed 2020 3e kwartaal* 7.210 4.445 15 7.055 7.185 4.060 1.800 1.025 1.065 170 3.150 2.375 10
683 Bemiddeling, beheer onroerend goed 2020 3e kwartaal* 16.510 11.830 5 16.475 16.505 7.745 5.540 480 1.350 375 8.770 8.285 15
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 457.865 389.390 295 455.125 457.300 356.270 326.240 3.645 25.580 805 101.595 96.550 290
M Specialistische zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 374.075 326.870 100 372.985 373.895 290.195 268.585 3.500 17.510 600 83.880 80.020 260
69-71 Management- en technisch advies 2020 3e kwartaal* 243.360 210.965 75 242.550 243.220 171.660 158.320 2.880 10.015 445 71.700 69.160 250
69 Juridische diensten en administratie 2020 3e kwartaal* 53.335 42.210 20 53.145 53.300 38.115 32.535 2.060 3.370 150 15.220 14.350 150
691 Rechtskundige dienstverlening 2020 3e kwartaal* 19.875 15.655 10 19.795 19.860 12.745 11.010 1.295 410 30 7.125 6.755 125
692 Accountancy, administratie e.d. 2020 3e kwartaal* 33.465 26.555 10 33.350 33.440 25.370 21.525 770 2.955 120 8.095 7.595 25
70 Holdings en managementadviesbureaus 2020 3e kwartaal* 143.930 131.065 30 143.625 143.880 98.685 93.660 500 4.310 210 45.250 44.030 90
701 Holdings en interne concerndiensten 2020 3e kwartaal* 12.700 11.415 15 12.565 12.670 100 10 20 15 50 12.600 12.425 65
702 Managementadviesbureaus 2020 3e kwartaal* 131.230 119.645 15 131.060 131.215 98.585 93.650 475 4.295 165 32.645 31.610 25
71 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 2020 3e kwartaal* 46.090 37.690 30 45.785 46.040 34.860 32.125 320 2.335 80 11.230 10.780 10
711 Architecten- en ingenieursbureaus 2020 3e kwartaal* 44.030 36.235 15 43.785 43.995 33.420 30.850 320 2.175 80 10.610 10.240 5
712 Keurings- en controlediensten 2020 3e kwartaal* 2.060 1.455 10 2.000 2.040 1.440 1.275 0 160 0 620 540 0
72 Research 2020 3e kwartaal* 5.150 3.895 10 5.035 5.125 2.890 2.630 65 180 15 2.260 1.695 5
721 Natuurwetenschappelijke research 2020 3e kwartaal* 3.620 2.535 10 3.515 3.595 1.660 1.460 55 135 10 1.955 1.580 5
722 Geesteswetenschappelijke research 2020 3e kwartaal* 1.530 1.360 0 1.520 1.530 1.230 1.170 10 45 0 305 115 0
73-75 Reclame, design, overige diensten 2020 3e kwartaal* 125.565 112.010 15 125.395 125.550 115.645 107.640 555 7.310 140 9.920 9.165 5
73 Reclamewezen en marktonderzoek 2020 3e kwartaal* 34.485 28.460 10 34.385 34.475 29.585 26.465 75 2.995 45 4.900 4.720 5
731 Reclamewezen 2020 3e kwartaal* 28.500 23.565 5 28.440 28.490 25.310 22.530 65 2.675 40 3.190 3.090 0
732 Markt- en opinieonderzoek 2020 3e kwartaal* 5.990 4.895 5 5.940 5.985 4.275 3.935 10 320 5 1.715 1.630 0
74 Design, fotografie, vertaalbureaus 2020 3e kwartaal* 88.530 81.895 5 88.470 88.525 83.910 79.420 175 4.230 85 4.620 4.100 5
741 Industrieel ontwerp 2020 3e kwartaal* 34.670 31.685 0 34.660 34.670 33.330 31.100 55 2.145 30 1.340 1.305 0
742 Fotografie en foto-ontwikkeling 2020 3e kwartaal* 21.225 20.205 0 21.220 21.225 20.945 20.135 25 775 5 280 260 0
743 Vertaalbureaus en tolken 2020 3e kwartaal* 8.380 7.980 0 8.375 8.380 8.210 7.910 15 280 5 165 145 0
749 Overige adviesbureaus 2020 3e kwartaal* 24.260 22.025 5 24.215 24.255 21.425 20.270 80 1.030 45 2.835 2.390 5
75 Veterinaire dienstverlening 2020 3e kwartaal* 2.550 1.655 0 2.545 2.545 2.150 1.755 300 85 10 400 340 0
750 Veterinaire dienstverlening 2020 3e kwartaal* 2.550 1.655 0 2.545 2.545 2.150 1.755 300 85 10 400 340 0
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 83.790 62.515 195 82.140 83.405 66.075 57.655 145 8.070 205 17.715 16.535 25
77 Verhuur van roerende goederen 2020 3e kwartaal* 9.015 6.220 10 8.915 9.000 6.055 4.570 30 1.400 55 2.960 2.815 5
771 Verhuur en lease van auto's 2020 3e kwartaal* 1.105 750 5 1.075 1.100 555 385 0 160 5 550 540 0
772 Verhuur van consumentenartikelen 2020 3e kwartaal* 3.875 2.650 0 3.855 3.870 3.320 2.480 15 800 20 555 530 0
773 Zakelijke verhuur van goederen 2020 3e kwartaal* 3.195 2.205 5 3.150 3.190 2.065 1.635 10 400 20 1.130 1.070 0
774 Exploitatie van patenten 2020 3e kwartaal* 840 615 0 830 840 120 65 5 40 10 725 675 0
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2020 3e kwartaal* 15.280 9.410 145 14.200 14.995 7.765 6.710 30 985 45 7.515 7.210 10
781 Arbeidsbemiddeling 2020 3e kwartaal* 8.245 6.385 10 8.130 8.230 5.980 5.325 30 600 25 2.265 2.145 5
782 Uitzend- en uitleenbureaus; pools 2020 3e kwartaal* 6.755 2.930 120 5.860 6.515 1.740 1.345 5 375 15 5.010 4.830 5
783 Payrolling (personeelsbeheer) 2020 3e kwartaal* 285 100 15 210 255 45 35 0 5 0 240 235 5
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2020 3e kwartaal* 6.260 4.885 5 6.220 6.255 5.045 4.385 5 630 25 1.215 965 0
791 Reisbureaus, reisorganisatiebureaus 2020 3e kwartaal* 4.470 3.330 5 4.430 4.460 3.525 2.990 0 515 20 940 865 0
799 Reisinformatie-, reserveerbureaus 2020 3e kwartaal* 1.790 1.555 0 1.790 1.790 1.520 1.395 5 115 5 270 100 0
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2020 3e kwartaal* 5.470 4.600 5 5.415 5.460 4.620 4.365 0 250 0 850 790 0
801 Particuliere beveiligingdiensten 2020 3e kwartaal* 4.775 4.080 5 4.730 4.765 4.165 3.950 0 215 0 605 555 0
802 Beveiliging via alarmsystemen 2020 3e kwartaal* 435 300 0 430 430 245 225 0 25 0 185 180 0
803 Detectivebureaus 2020 3e kwartaal* 260 220 0 260 260 205 195 0 10 0 55 55 0
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2020 3e kwartaal* 30.105 21.845 25 29.845 30.060 27.310 23.265 30 3.985 30 2.795 2.710 0
811 Facility management 2020 3e kwartaal* 1.050 850 5 1.040 1.045 795 735 5 55 0 255 235 0
812 Schoonmaakbedrijven 2020 3e kwartaal* 17.175 12.395 20 16.980 17.140 15.495 12.885 5 2.585 20 1.680 1.650 0
813 Hoveniersbedrijven 2020 3e kwartaal* 11.875 8.600 0 11.825 11.870 11.020 9.645 15 1.350 10 855 830 0
82 Overige zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 17.660 15.550 10 17.545 17.645 15.275 14.360 50 820 45 2.385 2.045 5
821 Administratieve dienstverlening 2020 3e kwartaal* 9.215 8.545 0 9.200 9.215 8.600 8.260 30 290 20 615 565 0
822 Callcenters 2020 3e kwartaal* 915 765 5 880 905 745 720 0 25 5 170 165 0
823 Organisatie van congressen, beurzen 2020 3e kwartaal* 1.430 1.090 0 1.420 1.430 890 750 5 135 5 540 340 0
829 Overige zakelijke diensten (rest) 2020 3e kwartaal* 6.100 5.150 5 6.040 6.095 5.040 4.630 20 370 25 1.060 975 5
O-Q Overheid en zorg 2020 3e kwartaal* 276.850 236.745 545 273.915 275.635 248.245 227.960 8.880 11.205 195 28.610 19.275 5
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 820 215 125 330 570 140 140 0 0 0 680 15 0
84 Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 820 215 125 330 570 140 140 0 0 0 680 15 0
841 Openbaar bestuur 2020 3e kwartaal* 660 95 115 205 440 40 40 0 0 0 620 5 0
842 Overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 145 110 10 110 115 95 95 0 0 0 50 5 0
843 Verplichte sociale verzekeringen 2020 3e kwartaal* 15 15 0 15 15 5 5 0 0 0 10 5 0
P Onderwijs 2020 3e kwartaal* 101.280 91.065 220 100.255 100.905 94.710 88.795 375 5.450 85 6.570 4.000 5
85 Onderwijs 2020 3e kwartaal* 101.280 91.065 220 100.255 100.905 94.710 88.795 375 5.450 85 6.570 4.000 5
852 Basisonderwijs en speciaal onderwijs 2020 3e kwartaal* 1.240 265 135 710 1.065 265 245 5 15 0 975 10 0
853 Voortgezet onderwijs 2020 3e kwartaal* 1.300 755 75 965 1.150 750 670 5 70 5 555 100 0
854 Hoger onderwijs 2020 3e kwartaal* 475 340 10 425 440 295 275 5 15 0 180 40 0
855 Overig onderwijs 2020 3e kwartaal* 95.680 87.410 5 95.585 95.670 91.090 85.455 340 5.225 75 4.585 3.685 5
856 Dienstverlening voor het onderwijs 2020 3e kwartaal* 2.580 2.300 0 2.570 2.580 2.310 2.155 20 135 5 270 165 0
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 3e kwartaal* 174.755 145.465 195 173.330 174.160 153.395 139.025 8.505 5.755 110 21.360 15.260 5
86 Gezondheidszorg 2020 3e kwartaal* 117.475 97.205 55 117.035 117.280 103.795 92.605 8.280 2.845 65 13.680 12.515 5
861 Ziekenhuizen 2020 3e kwartaal* 460 200 20 300 320 215 180 0 30 0 245 75 0
862 Medische praktijken 2020 3e kwartaal* 34.485 24.180 5 34.395 34.475 25.020 19.880 4.505 610 20 9.465 9.230 0
869 Overige ambulante gezondheidszorg 2020 3e kwartaal* 82.530 72.825 30 82.345 82.485 78.565 72.540 3.775 2.200 45 3.965 3.205 0
87-88 Verzorging en welzijn 2020 3e kwartaal* 57.280 48.255 140 56.295 56.880 49.600 46.420 220 2.910 45 7.680 2.745 0
87 Verpleging en zorg met overnachting 2020 3e kwartaal* 4.285 1.805 80 3.825 4.010 2.960 1.755 50 1.145 10 1.330 440 0
871 Verpleeghuizen 2020 3e kwartaal* 395 210 15 265 305 195 185 0 5 0 200 25 0
872 Huizen verstandelijk gehandicapten 2020 3e kwartaal* 2.045 770 15 1.935 1.970 1.495 800 35 655 5 550 230 0
873 Huizen lichamelijk gehandicapten 2020 3e kwartaal* 650 265 30 490 570 340 240 5 95 5 310 85 0
879 Welzijnszorg met overnachting 2020 3e kwartaal* 1.195 565 20 1.135 1.165 925 525 5 395 0 270 105 0
88 Welzijnszorg zonder overnachting 2020 3e kwartaal* 52.995 46.450 60 52.470 52.870 46.640 44.670 175 1.760 35 6.355 2.305 0
881 Welzijnswerk ouderen, gehandicapten 2020 3e kwartaal* 25.335 23.490 20 25.175 25.280 24.080 23.450 60 555 15 1.255 880 0
889 Kinderopvang,jeugd- en welzijnswerk 2020 3e kwartaal* 27.660 22.960 40 27.290 27.590 22.560 21.220 110 1.205 25 5.100 1.425 0
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 3e kwartaal* 227.185 198.390 25 226.685 227.135 195.810 182.315 445 12.795 250 31.375 7.915 50
R Cultuur, sport en recreatie 2020 3e kwartaal* 116.180 103.405 10 115.920 116.155 100.830 93.285 335 7.065 150 15.350 5.625 45
90 Kunst 2020 3e kwartaal* 89.765 84.565 0 89.710 89.765 84.725 80.900 260 3.510 55 5.045 2.050 10
900 Kunst 2020 3e kwartaal* 89.765 84.565 0 89.710 89.765 84.725 80.900 260 3.510 55 5.045 2.050 10
91 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2020 3e kwartaal* 2.860 2.035 5 2.785 2.855 1.005 810 5 185 5 1.855 365 5
910 Bibliotheken, musea en natuurbehoud 2020 3e kwartaal* 2.860 2.035 5 2.785 2.855 1.005 810 5 185 5 1.855 365 5
92 Loterijen en kansspelen 2020 3e kwartaal* 400 225 0 385 395 220 155 0 60 5 185 180 5
920 Loterijen en kansspelen 2020 3e kwartaal* 400 225 0 385 395 220 155 0 60 5 185 180 5
93 Sport en recreatie 2020 3e kwartaal* 23.150 16.580 5 23.040 23.135 14.885 11.420 70 3.310 85 8.265 3.035 25
931 Sport 2020 3e kwartaal* 13.480 9.195 5 13.385 13.470 6.830 5.060 55 1.660 50 6.650 2.035 20
932 Overige recreatie 2020 3e kwartaal* 9.670 7.385 0 9.655 9.670 8.055 6.355 15 1.650 30 1.615 1.000 0
S Overige dienstverlening 2020 3e kwartaal* 110.855 94.945 15 110.610 110.825 94.960 89.015 110 5.730 105 15.895 2.285 5
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2020 3e kwartaal* 14.405 11.280 10 14.225 14.390 830 710 40 75 10 13.575 295 0
941 Werkgevers- en beroepsorganisaties 2020 3e kwartaal* 2.115 1.770 0 2.080 2.110 10 10 0 0 0 2.100 30 0
942 Werknemersorganisaties 2020 3e kwartaal* 65 25 0 55 60 0 0 0 0 0 60 0 0
949 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2020 3e kwartaal* 12.230 9.485 10 12.090 12.215 820 700 40 70 10 11.410 265 0
95 Reparatie van consumentenartikelen 2020 3e kwartaal* 9.480 7.680 0 9.470 9.480 9.125 7.870 5 1.235 15 355 345 0
951 Reparatie van computers en telecom 2020 3e kwartaal* 2.085 1.820 0 2.080 2.085 1.970 1.830 0 135 5 115 110 0
952 Reparatie van consumentenartikelen 2020 3e kwartaal* 7.395 5.865 0 7.390 7.395 7.150 6.040 5 1.095 10 245 235 0
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 86.970 75.985 5 86.915 86.960 85.005 80.440 65 4.425 75 1.965 1.645 5
960 Wellness en overige dienstverlening 2020 3e kwartaal* 86.970 75.985 5 86.915 86.960 85.005 80.440 65 4.425 75 1.965 1.645 5
T Huishoudens 2020 3e kwartaal* 20 15 0 20 20 15 15 0 0 0 5 5 0
97 Huishoudens met personeel 2020 3e kwartaal* 15 10 0 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0
970 Huishoudens met personeel 2020 3e kwartaal* 15 10 0 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0
98 Huishoudproductie voor eigen gebruik 2020 3e kwartaal* 10 5 0 10 10 5 0 0 0 0 5 5 0
981 Huishoudproductie eigen goederen 2020 3e kwartaal* 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
982 Huishoudproductie eigen diensten 2020 3e kwartaal* 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
U Extraterritoriale organisaties 2020 3e kwartaal* 130 25 0 125 130 0 0 0 0 0 130 0 0
99 Extraterritoriale organisaties 2020 3e kwartaal* 130 25 0 125 130 0 0 0 0 0 130 0 0
990 Extraterritoriale organisaties 2020 3e kwartaal* 130 25 0 125 130 0 0 0 0 0 130 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens