MKB

Tot het midden- en kleinbedrijf (MKB) worden alle bedrijven gerekend met minder dan 250 werkzame personen. Tot het kleinbedrijf behoren de bedrijven met maximaal 49 werkzame personen. Tot het middenbedrijf behoren de bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen. Bedrijven met 250 of meer werkzame personen vormen het grootbedrijf.