Bedrijven; bedrijfstak

Bewerk tabel

Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar economische hoofdactiviteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De SBI is in deze tabel uitgesplitst tot en met het laagste niveau. De bedrijven zijn verder ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen en naar rechtsvorm. Dit is de bedrijvenpopulatie van Nederland. De bedrijvenpopulatie is een momentopname op de eerste dag van elk kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief, de cijfers over 2019 zijn nader voorlopig en de cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 september2020:
Voor alle verslagperiodes is het SBI-aggregaat Business Economy toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van elk kwartaal worden in de eerste maand van elk kwartaal gepubliceerd.

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijfstakken/branches SBI 2008 Perioden Totaal bedrijven (aantal) Bedrijfsgrootte1 werkzaam persoon (aantal) Bedrijfsgrootte2 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte3 tot 5 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte5 tot 10 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte10 tot 20 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte20 tot 50 werkzame personen (aantal) Bedrijfsgrootte50 tot 100 werkzame personen (aantal) RechtsvormNatuurlijke personen (aantal) RechtsvormRechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal* 1.896.405 1.483.805 188.510 90.840 64.890 32.925 20.275 7.135 1.466.230 430.175
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2020 3e kwartaal* 1.227.295 931.455 130.625 62.205 48.800 26.255 16.670 5.870 955.260 272.035
A Landbouw, bosbouw en visserij 2020 3e kwartaal* 75.520 36.915 21.800 11.500 3.445 1.145 550 105 68.510 7.010
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2020 3e kwartaal* 74.200 48.605 7.555 4.445 4.620 3.490 2.790 1.250 50.310 23.890
B Delfstoffenwinning 2020 3e kwartaal* 495 350 30 25 20 15 15 15 250 250
C Industrie 2020 3e kwartaal* 70.185 45.755 7.245 4.250 4.420 3.365 2.655 1.170 48.545 21.640
D Energievoorziening 2020 3e kwartaal* 1.660 1.290 155 75 50 20 20 15 560 1.100
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2020 3e kwartaal* 1.860 1.205 130 100 130 85 95 50 955 905
F Bouwnijverheid 2020 3e kwartaal* 200.020 168.335 15.400 6.095 4.855 2.780 1.665 520 176.900 23.120
G-I Handel, vervoer en horeca 2020 3e kwartaal* 356.745 214.310 60.860 33.190 25.355 12.070 6.965 2.190 274.645 82.105
G Handel 2020 3e kwartaal* 243.230 150.555 40.915 21.820 15.620 7.125 4.560 1.495 182.070 61.155
H Vervoer en opslag 2020 3e kwartaal* 49.335 33.880 6.675 2.895 2.295 1.475 1.200 440 39.210 10.125
I Horeca 2020 3e kwartaal* 64.185 29.875 13.270 8.475 7.440 3.470 1.205 255 53.360 10.825
J Informatie en communicatie 2020 3e kwartaal* 100.360 82.840 8.025 3.150 2.565 1.755 1.260 425 75.385 24.975
K Financiële dienstverlening 2020 3e kwartaal* 99.035 87.985 6.255 2.105 1.455 605 355 105 7.535 91.505
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 3e kwartaal* 28.620 20.295 4.365 2.195 985 365 225 110 12.625 15.995
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal* 457.865 389.390 33.190 12.770 10.285 5.740 3.745 1.370 356.270 101.595
M Specialistische zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 374.075 326.870 24.495 8.845 6.995 3.715 2.055 595 290.195 83.880
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2020 3e kwartaal* 83.790 62.515 8.690 3.925 3.290 2.025 1.690 775 66.075 17.715
O-Q Overheid en zorg 2020 3e kwartaal* 276.850 236.745 16.345 8.435 7.235 3.350 1.805 775 248.245 28.610
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2020 3e kwartaal* 820 215 10 10 30 30 35 60 140 680
P Onderwijs 2020 3e kwartaal* 101.280 91.065 6.035 1.395 755 555 445 260 94.710 6.570
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2020 3e kwartaal* 174.755 145.465 10.300 7.025 6.450 2.765 1.325 450 153.395 21.360
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2020 3e kwartaal* 227.185 198.390 14.715 6.955 4.085 1.620 915 290 195.810 31.375
R Cultuur, sport en recreatie 2020 3e kwartaal* 116.180 103.405 6.960 2.695 1.600 775 490 155 100.830 15.350
S Overige dienstverlening 2020 3e kwartaal* 110.855 94.945 7.735 4.240 2.450 825 415 135 94.960 15.895
T Huishoudens 2020 3e kwartaal* 20 15 5 0 0 0 0 0 15 5
U Extraterritoriale organisaties 2020 3e kwartaal* 130 25 20 20 35 25 10 0 0 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens