Kerkbezoekers doen meer vrijwilligerswerk

© ANP

Regelmatige bezoekers van religieuze diensten zijn vaker actief als vrijwilliger dan mensen die niet of minder frequent naar de kerk of moskee gaan. Dit geldt voor vrijwel alle geloofsgroepen, blijkt uit onderzoek van CBS. De helft van de bevolking zegt tot een godsdienstige groepering te behoren. Een op de zes gaat regelmatig, minstens een keer per maand, naar een religieuze dienst.

Actieve kerkgangers doen niet alleen vrijwilligerswerk voor religieuze instellingen. Zij zetten zich ook vaker in voor bijvoorbeeld scholen of sportverenigingen. Leeftijd speelt hierin een bijzondere rol. Ouderen gaan vaker naar de kerk dan jongeren. Maar over het algemeen doen ouderen juist minder vrijwilligerswerk dan jongeren. Het zijn dus vooral de oudere kerkgangers die zich onderscheiden van de ouderen die niet of nauwelijks een religieuze dienst bezoeken.

Frequente kerkgangers ook vaker actief voor politiek

Mensen die regelmatig een religieuze dienst bezoeken gaan ook vaker stemmen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en proberen regelmatiger de politiek op andere manieren te beïnvloeden, dan de groep die niet of nauwelijks naar een religieuze dienst gaat. Protestanten laten hierin de meeste betrokkenheid zien, moslims de minste.

Vrijwilligerswerk naar bezoek aan religieuze diensten, 2013/2014

Gereformeerden trouwste kerkgangers

In 2014 beschouwde net iets meer dan de helft van de bevolking van 15 jaar of ouder zichzelf als godsdienstig: 24 procent is katholiek, 16 procent is protestants, waaronder Nederlands hervormden, gereformeerden en PKN-ers, en 5 procent is moslim. Van de gereformeerden bezoekt 67 procent regelmatig een dienst, bij de katholieken is dat 17 procent en bij moslims 39 procent.