Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken

Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Kerkelijke gezindte Geen kerkelijke gezindte (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Totaal kerkelijke gezindte (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Rooms-Katholiek (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Protestantse Kerk in Nederland (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Nederlands Hervormd (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Gereformeerd (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Islam (% van de bevolking) Kerkelijke gezindte Overige gezindte (% van de bevolking)
Totaal personen 2010 45 55 27 6 8 4 5 5
Totaal personen 2011 47 53 26 6 7 4 5 5
Totaal personen 2012 48 52 26 6 7 3 5 5
Totaal personen 2013 47 53 26 5 7 4 5 6
Totaal personen 2014 49 51 24 6 7 3 5 6
Totaal personen 2015 50 50 24 6 6 3 5 6
Totaal personen 2016 50 50 24 6 6 3 5 6
Totaal personen 2017 51 49 24 6 6 3 5 6
Totaal personen 2018 53 47 22 6 6 3 5 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de veranderingen in het percentage mensen in Nederland vanaf 15 jaar dat zich tot een bepaalde kerkelijke gezindte rekent. De volgende categorieën religie worden daarbij onderscheiden: geen kerkelijke gezindte, totaal kerkelijke gezindte, Rooms-Katholiek, Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, Gereformeerd, Islam en overige gezindte. Ook wordt het percentage mensen vanaf 15 jaar weergegeven dat naar een religieuze bijeenkomst gaat. Kerkelijke gezindte en bezoek religieuze dienst worden opgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 augustus 2019:
Cijfers 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In 2020 verschijnt een nieuwe tabel over religie.

Toelichting onderwerpen

Kerkelijke gezindte
Kerkelijke gezindte heeft betrekking op de vraag tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering men zichzelf rekent.
Deze gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
Bron: EBB
Geen kerkelijke gezindte
Het percentage personen dat zich niet rekent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
Totaal kerkelijke gezindte
Het percentage personen dat zich rekent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
Rooms-Katholiek
Het percentage personen dat zich rekent tot de Rooms-Katholieke kerk.
Protestantse Kerk in Nederland
Het percentage personen dat zich rekent tot de Protestantse Kerk in Nederland. Per 1 mei 2004 is de zogeheten Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ontstaan als gevolg van een fusie van de Nederlandse Hervormde kerk, de gereformeerde kerken en de evangelisch-lutherse kerk. In de vragenlijst is de PKN als aparte categorie toegevoegd. Omdat bleek dat niet alle leden van de oorspronkelijke gezindten zich met de PKN identificeren is besloten om zowel de oorspronkelijke gezindten waartoe de mensen zich (nog steeds) bekennen als de nieuwe PKN weer te geven.
Nederlands Hervormd
Het percentage personen dat zich rekent tot de Nederlandse Hervormde kerk.
Gereformeerd
Het percentage personen dat zich rekent tot een van de gereformeerde kerkgenootschappen.
Islam
Het percentage personen dat zich rekent tot de Islam.
Overige gezindte
Het percentage personen dat zich rekent tot een hier niet onderscheiden kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, waaronder joden, hindoes en boeddhisten.