Vermogen van huishoudens daalt niet langer

Het vermogen van huishoudens is in 2014 niet verder geslonken. Sinds het begin van de economische crisis ging het doorsnee vermogen voortdurend omlaag, vooral doordat woningen in waarde daalden. In 2014 kwam aan deze daling een einde. Dat meldt CBS.

Het doorsnee vermogen van huishoudens, de bezittingen minus de schuld, daalde tussen 2008 en 2013 van 47 duizend naar 19 duizend euro. In 2014 bleef het vermogen even hoog, voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis in het derde kwartaal van 2008. Ook wanneer de eigen woning buiten beschouwing blijft, is sprake van stabilisatie in 2014.

Doorsnee vermogen van huishoudens, 1 januari
 

Eigen woning belangrijkste bezit

De waardedaling van de eigen woning heeft grote invloed op het vermogen van huishoudens.
De woningwaarde is goed voor 55 procent van de totale bezittingen en is daarmee het belangrijkste vermogensbestanddeel voor huishoudens. Daarna volgen bank- en spaartegoeden en effecten.
De hypotheekschuld is met 87 procent de grootste schuldenpost.

Aandeel vermogensposten in bezittingen van huishoudens, 1 januari 2014*
 

Grote vermogens vooral in Noord-Brabantse gemeenten

Met een doorsnee vermogen van 250 duizend euro was Laren de meest welgestelde gemeente van Nederland. De top tien werd echter gedomineerd door een aantal kleinere gemeenten in Noord-Brabant: Haaren, Oirschot, Sint Anthonis, Maasdonk, Alphen-Chaam, Reusel-De Mierden en Eersel. Hier wonen naar verhouding veel ouderen, die gedurende hun leven een flink vermogen hebben opgebouwd.

Grote steden, kleine vermogens

In Lelystad hadden de huishoudens in doorsnee het laagste vermogen (1600 euro). Ook Rotterdam, Den Haag en Amsterdam stonden in de top tien met laagste vermogens. Utrecht niet, maar het vermogen was met 6 duizend euro ook relatief laag. In de grote steden wonen betrekkelijk veel jongeren, uitkeringsontvangers en niet-westerse allochtonen. Deze groepen hebben doorgaans weinig vermogen.

Doorsnee vermogen
Meer miljonairs

Het aantal huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer is toegenomen sinds 2013. Begin 2014 waren er 157 duizend miljonairs, een jaar eerder waren dat er nog 151 duizend. Een doorsnee miljonairshuishouden had begin 2014 een vermogen van 1,6 miljoen euro.Tegelijkertijd waren er begin 2014 minder huishoudens die meer schulden dan bezittingen hadden, en meer huishoudens met een bescheiden (positief) vermogen tot vijfduizend euro.