Vermogen; particuliere huishoudens, kenmerken en regio, 2011-2014

Vermogen; particuliere huishoudens, kenmerken en regio, 2011-2014

Kenmerken van het huishouden Regio's Perioden Huishoudens met vermogen Aantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met vermogen Aandeel huishoudens per regio (%) Huishoudens met vermogen Personen per huishouden (aantal) Bedrag van het vermogen Totaal vermogen (mld euro) Bedrag van het vermogen Gemiddeld vermogen (1 000 euro) Bedrag van het vermogen Mediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Nederland 2014 7.480,8 100,0 2,2 1.189,5 159,0 19,4
Particuliere huishoudens Brielle 2014 7,2 100,0 2,2 1,2 159,0 34,5
Particuliere huishoudens Bunschoten 2014 7,7 100,0 2,6 1,8 238,2 85,4
Particuliere huishoudens Harlingen 2014 7,2 100,0 2,1 0,9 123,5 13,6
Particuliere huishoudens Hoorn 2014 31,8 100,0 2,2 3,5 111,0 10,5
Particuliere huishoudens Houten 2014 19,1 100,0 2,5 3,4 178,7 50,5
Particuliere huishoudens Kampen 2014 20,3 100,0 2,4 3,0 145,8 29,4
Particuliere huishoudens Leusden 2014 12,2 100,0 2,3 2,8 227,3 77,9
Particuliere huishoudens Mook en Middelaar 2014 3,4 100,0 2,3 1,0 307,1 124,1
Particuliere huishoudens Nederweert 2014 6,9 100,0 2,4 1,7 243,1 124,6
Particuliere huishoudens Oisterwijk 2014 10,8 100,0 2,3 4,2 392,9 114,6
Particuliere huishoudens Oosterhout 2014 23,4 100,0 2,3 4,2 180,2 30,8
Particuliere huishoudens Tiel 2014 17,4 100,0 2,3 2,0 116,3 10,5
Particuliere huishoudens Wieringermeer 2014 . . . . . .
Particuliere huishoudens Zwolle 2014 55,8 100,0 2,1 6,3 113,9 9,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2014.
De dataset heeft betrekking op de stand per 1 januari.

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 7 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De reden van stopzetting is een herziening van de vermogensstatistiek. De voornaamste punten van de herziening zijn: (1) er is completere informatie van de schulden beschikbaar, (2) er is completere informatie van bank- en spaartegoeden en effecten beschikbaar en (3) de waarneming van aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen is verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens met vermogen
Particuliere huishoudens waarin één of meer personen samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

De uitkomsten hebben betrekking op particuliere huishoudens met vermogen in Nederland. Uitgezonderd personen die in tehuizen of inrichtingen verblijven en (personen in) particuliere huishoudens waarvan geen inkomens- en vermogensgegevens vastgesteld kunnen worden. Het gaat om circa 100 duizend huishoudens per jaar.
Aantal huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met vermogen per 1 januari van het verslagjaar.
Aandeel huishoudens per regio
Aantal huishoudens met vermogen per categorie in procenten van het totaal aantal particuliere huishoudens per regio.
Personen per huishouden
Gemiddeld aantal personen per particulier huishouden.
Bedrag van het vermogen
Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden.
De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed (waaronder de eigen woning) en ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer de schuld ten behoeve van een eigen woning en consumptief krediet.
Totaal vermogen
Totale som van het vermogen.
Gemiddeld vermogen
Gemiddeld bedrag van het vermogen.
Mediaan vermogen
Het bedrag waarvoor geldt dat 50% van de particuliere huishoudens een lager of even groot vermogen heeft.