Vermogen; particuliere huishoudens, kenmerken en regio, 2011-2014


Deze tabel bevat gegevens over het vermogen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en migratieachtergrond van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie, inkomensgroep, vermogensgroep en vermogensklasse. De gegevens zijn beschikbaar naar diverse regionale indelingen gebaseerd op de gemeentelijke indeling per 1 januari van het verslagjaar.

Gegevens beschikbaar van 2011 tot en met 2014.
De dataset heeft betrekking op de stand per 1 januari.

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 7 februari 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De reden van stopzetting is een herziening van de vermogensstatistiek. De voornaamste punten van de herziening zijn: (1) er is completere informatie van de schulden beschikbaar, (2) er is completere informatie van bank- en spaartegoeden en effecten beschikbaar en (3) de waarneming van aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen is verbeterd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Vermogen; particuliere huishoudens, kenmerken en regio, 2011-2014

Kenmerken van het huishouden Regio's Perioden Huishoudens met vermogenAantal huishoudens (x 1 000) Huishoudens met vermogenAandeel huishoudens per regio (%) Huishoudens met vermogenPersonen per huishouden (aantal) Bedrag van het vermogenTotaal vermogen (mld euro) Bedrag van het vermogenGemiddeld vermogen (1 000 euro) Bedrag van het vermogenMediaan vermogen (1 000 euro)
Particuliere huishoudens Nederland 2014 7.480,8 100,0 2,2 1.189,5 159,0 19,4
Particuliere huishoudens Brielle 2014 7,2 100,0 2,2 1,2 159,0 34,5
Particuliere huishoudens Bunschoten 2014 7,7 100,0 2,6 1,8 238,2 85,4
Particuliere huishoudens Harlingen 2014 7,2 100,0 2,1 0,9 123,5 13,6
Particuliere huishoudens Hoorn 2014 31,8 100,0 2,2 3,5 111,0 10,5
Particuliere huishoudens Houten 2014 19,1 100,0 2,5 3,4 178,7 50,5
Particuliere huishoudens Kampen 2014 20,3 100,0 2,4 3,0 145,8 29,4
Particuliere huishoudens Leusden 2014 12,2 100,0 2,3 2,8 227,3 77,9
Particuliere huishoudens Mook en Middelaar 2014 3,4 100,0 2,3 1,0 307,1 124,1
Particuliere huishoudens Nederweert 2014 6,9 100,0 2,4 1,7 243,1 124,6
Particuliere huishoudens Oisterwijk 2014 10,8 100,0 2,3 4,2 392,9 114,6
Particuliere huishoudens Oosterhout 2014 23,4 100,0 2,3 4,2 180,2 30,8
Particuliere huishoudens Tiel 2014 17,4 100,0 2,3 2,0 116,3 10,5
Particuliere huishoudens Wieringermeer 2014 . . . . . .
Particuliere huishoudens Zwolle 2014 55,8 100,0 2,1 6,3 113,9 9,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens