Doorsnee tegenover gemiddeld vermogen

De vermogensverdeling van huishoudens is zeer scheef. Een klein aantal huishoudens heeft een heel hoog vermogen. Het gemiddelde vermogen wordt sterk bepaald door dit beperkt aantal hoge uitschieters. Het doorsnee (mediane) bedrag geeft een betere beschrijving van de huishoudens. Het mediane vermogen is gelijk aan het middelste vermogen indien de vermogens van alle particuliere huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt. Dat wil zeggen dat de helft van de huishoudens meer, en de andere helft minder vermogen bezit.
De mediaan is steeds berekend voor de huishoudens die beschikken over het betreffende vermogensonderdeel. Verondersteld is dat elk huishouden wel iets van bezittingen en vermogen heeft in de vorm van een betaalrekening of contant geld.