Importeren en exporteren

Import en export naar provincie is als volgt berekend. De internationale handel is voor zover mogelijk gekoppeld aan in Nederland gevestigde bedrijven. Als een bedrijf één vestiging heeft wordt de internationale handel van het bedrijf toegewezen aan de regio waar het bedrijf gevestigd is. Als het bedrijf meer dan één vestiging heeft worden de import en export naar rato van het aantal werknemers in de verschillende vestigingen verdeeld over de vestigingen en daarmee over de provincies. Niet alle buitenlandse handel kan op regionaal niveau aan bedrijven worden gekoppeld.