Categorie

Van niet alle export is bekend uit welke goederen hij bestaat. Bij de verdeling van de export over de goederencategorieën is de onbekende export buiten beschouwing gebleven.