Categorie

Van niet alle export is bekend uit welke goederen hij bestaat. Bij de verdeling van de export over de goederencategorieën is de onbekende export buiten beschouwing gebleven.
Terug naar artikel