Werkloosheid toegenomen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP

Meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen drie maanden naar werk gaan zoeken, al vonden ze nog niet direct een baan. Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4 duizend per maand toenam. In oktober was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616 duizend nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen. Dit meldt CBS.

UWV: Meer WW-uitkeringen

Oktober 2015 telde 421 duizend lopende WW-uitkeringen, 5 duizend meer dan in september en vrijwel evenveel als in oktober vorig jaar. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam met 8,1 procent relatief het sterkst toe.  De toename bij de jongeren kan grotendeels verklaard worden door de stijging vanuit seizoensgevoelige sectoren zoals de horeca en de landbouw, waar jongeren sterk vertegenwoordigd zijn. Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen met 0,6 procent slechts licht toe in oktober. 

Werkloze beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd) en WW-uitkeringen

Meer jongeren en 45-plussers werkloos

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden zowel onder jongeren als onder mensen van 45 jaar en ouder toegenomen. Was in juli nog 11,3 procent van de jongeren werkloos, in oktober is dit gestegen tot 11,6 procent. Bij 45-plussers was er een toename van 6,4 naar 6,6 procent. Voor beide groepen is dit percentage vrijwel gelijk aan dat van januari. Van de 25- tot 45-jarigen was 5,4 procent werkloos in oktober. In januari was dat nog 6,1 procent. Daarna daalde het tot 5,4 procent in juli en sindsdien is het op hetzelfde niveau gebleven.

Werkloosheidspercentage naar leeftijd

8,3 miljoen mensen met betaald werk

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In oktober had 65,4 procent van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Sinds januari zijn er 21 duizend mensen met betaald werk bijgekomen. Daarnaast waren er 616 duizend mensen werkloos in oktober. De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 4 duizend per maand toegenomen. In het half jaar daarvoor nam de werkloosheid nog met gemiddeld 7 duizend per maand af. Mannen zijn iets vaker werkloos dan vrouwen. De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar behoren niet tot de beroepsbevolking: zij hadden geen baan, maar waren tegelijkertijd niet op zoek of niet direct beschikbaar. Buiten de beroepsbevolking zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

Totale en werkzame beroepsbevolking (seizoensgecorrigeerd)

UWV: meer nieuwe WW-uitkeringen aan 55-plussers

UWV verstrekte tot en met oktober dit jaar 478 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 4,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan jongeren tot 25 jaar werden ruim 13 procent minder nieuwe uitkeringen verstrekt, terwijl onder 55-plussers het aantal nieuwe uitkeringen juist met bijna 10 procent toenam. UWV ziet in de meeste sectoren een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Uitzondering is de sector vervoer en opslag met een stijging van bijna 12 procent.

CBS hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen sprak met RTL Z over bovenstaande werkloosheidscijfers. Kijk hier het interview terug.