Bestaande huwelijken naar huwelijksduur, 1 januari

Bestaande huwelijken naar huwelijksduur, 1 januari

Perioden Huwelijksjubilea 12,5 jaar (aantal) Huwelijksjubilea 25 jaar (aantal) Huwelijksjubilea 40 jaar (aantal) Huwelijksjubilea 50 jaar (aantal) Huwelijksjubilea 60 jaar (aantal) Huwelijksjubilea 70 jaar (aantal) Huwelijksduur per jaar 71 jaar of langer getrouwd (aantal)
1998 68.670 86.341 52.386 25.892 3.225 71 99
1999 71.567 77.704 51.968 23.027 3.372 91 100
2000 73.653 79.215 50.172 22.331 4.242 81 119
2001 74.166 72.539 50.818 23.216 3.645 90 128
2002 74.770 69.509 53.136 26.106 3.680 83 132
2003 76.605 65.993 53.862 26.340 5.644 80 124
2004 76.726 62.854 55.724 26.532 4.113 86 113
2005 75.380 59.790 60.121 28.437 3.122 93 119
2006 72.726 63.278 64.378 29.707 4.821 86 121
2007 68.734 59.480 65.969 31.587 7.113 103 135
2008 66.077 57.428 68.575 33.283 6.582 98 152
2009 65.283 53.488 69.613 33.851 6.064 113 144
2010 66.165 54.115 69.710 33.278 5.987 140 155
2011 66.998 55.340 72.797 34.221 6.558 144 183
2012 67.691 58.106 72.410 36.724 7.909 140 209
2013 67.683 58.217 69.508 37.982 8.305 247 223
2014 64.593 58.256 61.941 39.517 8.760 171 285
2015 62.872 58.922 63.318 43.565 9.634 170 263
2016 62.451 60.777 58.166 46.985 10.332 219 254
2017 59.298 58.695 55.360 49.023 11.439 345 295
2018 56.729 58.982 52.915 51.466 12.494 322 379
2019 56.107 55.600 50.090 52.939 13.145 309 422
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over bestaande huwelijken (exclusief geregistreerde partnerschappen) onder de bevolking van Nederland naar huwelijksduur, 1 januari.
Het aantal huwelijken is benaderd via de aanwezige gehuwde vrouwen op 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
De cijfers per 1 januari 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2020 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2020 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijksjubilea
Huwelijksjubilea van bestaande huwelijken, exclusief geregistreerde partnerschappen. Het aantal huwelijken is benaderd via de aanwezige gehuwde vrouwen op 1 januari.

Huwelijksjubileum:
Gedenkfeest van een huwelijk.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Huwelijksduur:
Duur van het huwelijk in jaren berekend als het jaar van waarneming (-1 ) min het jaar van huwelijkssluiting.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
12,5 jaar
Een 12,5 jarig huwelijksjubileum wordt ook wel een koperen bruiloft genoemd.
25 jaar
Een 25 jarig huwelijksjubileum wordt ook wel een zilveren bruiloft genoemd.
40 jaar
Een 40 jarig huwelijksjubileum wordt ook wel een robijnen bruiloft genoemd.
50 jaar
Een 50 jarig huwelijksjubileum wordt ook wel een gouden bruiloft genoemd.
60 jaar
Een 60 jarig huwelijksjubileum wordt ook wel een diamanten bruiloft genoemd.
70 jaar
Een 70 jarig huwelijksjubileum wordt ook wel een platina bruiloft genoemd.
Huwelijksduur per jaar
Huwelijksduur van bestaande huwelijken (exclusief geregistreerde partnerschappen) per jaar. Het aantal huwelijken is benaderd via de aanwezige gehuwde vrouwen op 1 januari.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Huwelijksduur:
Duur van het huwelijk in jaren berekend als het jaar van waarneming ( -1) min het jaar van huwelijkssluiting.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
71 jaar of langer getrouwd