Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

Relatieduur Perioden Bestaande huwelijken (aantal) Bestaande geregistreerde partnerschappen (aantal)
Totaal 2014 3.313.176 76.809
Totaal 2015 3.289.599 83.513
Totaal 2016 3.267.652 92.440
Totaal 2017 3.250.938 104.097
Totaal 2018 3.234.568 117.108
Totaal 2019 3.217.582 132.028
Totaal 2020 3.203.882 148.606
Totaal 2021 3.167.182 167.814
Totaal 2022 3.140.422 188.799
Totaal 2023 3.145.477 205.539
7 jaar 2014 62.256 4.724
7 jaar 2015 63.977 5.128
7 jaar 2016 66.876 5.508
7 jaar 2017 65.601 6.288
7 jaar 2018 65.073 6.735
7 jaar 2019 62.190 7.077
7 jaar 2020 62.553 6.551
7 jaar 2021 57.713 6.728
7 jaar 2022 59.647 7.672
7 jaar 2023 60.025 9.691
11 jaar 2014 65.944 1.944
11 jaar 2015 62.980 2.702
11 jaar 2016 58.939 3.339
11 jaar 2017 57.474 3.664
11 jaar 2018 57.572 3.980
11 jaar 2019 59.588 4.353
11 jaar 2020 62.479 4.709
11 jaar 2021 61.013 5.410
11 jaar 2022 60.731 5.848
11 jaar 2023 58.702 6.172
12,5 jaar 2014 64.593 1.255
12,5 jaar 2015 62.872 1.469
12,5 jaar 2016 62.451 2.197
12,5 jaar 2017 59.298 2.861
12,5 jaar 2018 56.729 3.256
12,5 jaar 2019 56.107 3.603
12,5 jaar 2020 57.215 3.953
12,5 jaar 2021 59.511 4.312
12,5 jaar 2022 60.261 4.866
12,5 jaar 2023 59.991 5.390
18 jaar 2014 58.488
18 jaar 2015 58.801
18 jaar 2016 59.882
18 jaar 2017 60.378 1.753
18 jaar 2018 61.087 1.325
18 jaar 2019 60.569 1.140
18 jaar 2020 56.240 866
18 jaar 2021 57.902 1.501
18 jaar 2022 55.719 2.102
18 jaar 2023 52.907 2.629
19 jaar 2014 59.115
19 jaar 2015 57.311
19 jaar 2016 57.686
19 jaar 2017 58.861
19 jaar 2018 59.321 1.705
19 jaar 2019 59.952 1.271
19 jaar 2020 59.526 1.103
19 jaar 2021 55.198 839
19 jaar 2022 57.080 1.462
19 jaar 2023 55.245 2.049
25 jaar 2014 58.256
25 jaar 2015 58.922
25 jaar 2016 60.777
25 jaar 2017 58.695
25 jaar 2018 58.982
25 jaar 2019 55.600
25 jaar 2020 53.350
25 jaar 2021 51.876
25 jaar 2022 52.489
25 jaar 2023 53.611
32 jaar 2014 53.702
32 jaar 2015 51.798
32 jaar 2016 48.321
32 jaar 2017 48.656
32 jaar 2018 49.731
32 jaar 2019 52.157
32 jaar 2020 52.387
32 jaar 2021 52.542
32 jaar 2022 53.054
32 jaar 2023 55.000
33 jaar 2014 56.280
33 jaar 2015 52.996
33 jaar 2016 51.112
33 jaar 2017 47.661
33 jaar 2018 48.040
33 jaar 2019 48.997
33 jaar 2020 51.475
33 jaar 2021 51.617
33 jaar 2022 51.817
33 jaar 2023 52.364
69 jaar 2014 255
69 jaar 2015 359
69 jaar 2016 557
69 jaar 2017 505
69 jaar 2018 481
69 jaar 2019 459
69 jaar 2020 504
69 jaar 2021 595
69 jaar 2022 630
69 jaar 2023 657
70 jaar 2014 171
70 jaar 2015 170
70 jaar 2016 219
70 jaar 2017 345
70 jaar 2018 322
70 jaar 2019 309
70 jaar 2020 287
70 jaar 2021 327
70 jaar 2022 369
70 jaar 2023 388
71 jaar of langer 2014 285
71 jaar of langer 2015 263
71 jaar of langer 2016 255
71 jaar of langer 2017 297
71 jaar of langer 2018 379
71 jaar of langer 2019 422
71 jaar of langer 2020 425
71 jaar of langer 2021 415
71 jaar of langer 2022 444
71 jaar of langer 2023 491
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over bestaande huwelijken en bestaande geregistreerde partnerschappen onder de bevolking van Nederland naar relatieduur. De cijfers geven de situatie weer op 1 januari.
Het aantal huwelijken en geregistreerde partnerschappen zijn benaderd via de aanwezige gehuwde vrouwen en vrouwen met een geregistreerd partnerschap op 1 januari. De relatieduur is de duur vanaf het begin van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 3 augustus 2023:
De cijfers per 1 januari 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2024 worden de definitieve cijfers per 1 januari 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Bestaande huwelijken
Bestaande huwelijken in Nederland op 1 januari.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tussen twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.
Bestaande geregistreerde partnerschappen
Bestaande geregistreerde partnerschappen in Nederland op 1 januari.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.

Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.