Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bewerk tabel

Deze tabel bevat de belangrijkste kerncijfers over de bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling in Nederland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Bevolking;
- Particuliere huishoudens;
- Levend geboren kinderen;
- Sterfte;
- Verhuisde personen;
- Huwelijkssluiting;
- Huwelijksontbinding;
- Wijziging van nationaliteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1899

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2020:
De tabel is herzien.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Bevolking op 1 januari:
- Het aantal 'Vrouwen' in 2012 is gecorrigeerd.
- De cijfers van 'Migratieachtergrond Suriname' en 'Migratieachtergrond (voormalige) Nederlandse Antillen' zijn voor 1971 tot en met 1994 gewijzigd. De wijziging is het gevolg van een methodewijziging in het verleden, die destijds niet is doorgevoerd in de tabel. De cijfers komen nu overeen met elders op StatLine.

Bevolkingsontwikkeling:
'Emigratie' is gewijzigd in 'Emigratie inclusief administratieve correcties', 'Migratiesaldo' is gewijzigd in 'Migratiesaldo inclusief administratieve correcties'. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Door de wijziging zijn de cijfers over de perioden 1977 tot en met 2016 veranderd.

Levend geboren kinderen:
De cijfers over 2015 van Levend geboren kinderen uit moeders van 25 tot 30 jaar relatief en Levend geboren kinderen uit moeders van 30 jaar of ouder relatief zijn gecorrigeerd.

Sterfte:
- De cijfers van de 'Levensverwachting bij geboorte: mannen' en 'Levensverwachting bij geboorte: vrouwen' over 1950 tot en met 1962, 1972, 1982, 1991, 1999, 2009 en 2011 zijn gecorrigeerd.
- De cijfers van 'Sterfte < 1 jaar na de geboorte, relatief' over 1994 en 2011 zijn gecorrigeerd.
- Het cijfer van 'Sterfte < 1 jaar na de geboorte, relatief' over 2011 is gecorrigeerd.
- Overleden naar doodoorzaak zijn verwijderd uit de tabel.

Buitenlandse migratie naar nationaliteit:
- Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd.
- 'Totaal immigratie' is over 1993 en 1996 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 2004 en 2013 aangepast.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Nederlands' is over 1995 en 2012 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Totaal niet-Nederlands' is over 1995 en 2012 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Europese Unie' is over 2004, 2005 en 2013 aangepast.

Buitenlandse migratie naar geboorteland:
- Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd.
- 'Totaal immigratie' is over 1993 en 1996 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 1987 tot en met 1990 en 2004 aangepast.
- 'Immigratie, Suriname en de Nederlandse Antillen' is over 2012 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Nederlandse Antillen' is over 2012 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 1989, 1999 en 2004 aangepast.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Indonesië' is over 1994 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Suriname en Nederlandse Antillen' is over 1997 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Nederlandse Antillen' is over 1997 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Specifieke emigratiegebieden' is over 1995 gecorrigeerd.

Buitenlandse migratie naar land van herkomst/bestemming:
- 'Totaal immigratie' is over 1996 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 2004 aangepast.
- 'Immigratie, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen' is over 2007 en 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Suriname en de Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Indonesië' is over 2013 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 1998 en 2004 aangepast.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Suriname en Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Turkije' is over 2012 gecorrigeerd.

De correcties zijn het gevolg van handmatige acties. De verschillen zijn afrondverschillen en zijn minimaal.
De aanpassingen met betrekking tot de Europese Unie zijn over het algemeen het gevolg van een veranderde berekeningswijze.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
De cijfers over de bevolkingsontwikkeling van 2019 en de bevolking per 1 januari 2020 worden in het vierde kwartaal van 2020 gepubliceerd.

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Perioden Bevolking op 1 januariNaar geslachtMannen en vrouwen (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar geslachtMannen (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar geslachtVrouwen (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar leeftijdTotaal bevolking (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar leeftijd0 tot 20 jaar (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar leeftijd20 tot 45 jaar (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar leeftijd45 tot 65 jaar (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar leeftijd65 tot 80 jaar (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar leeftijd80 jaar of ouder (x 1 000) Bevolking op 1 januariDemografische drukGroene druk (%) Bevolking op 1 januariDemografische drukGrijze druk (%) Bevolking op 1 januariNaar burgerlijke staatTotale bevolking (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar burgerlijke staatOngehuwd (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar burgerlijke staatGehuwd (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar burgerlijke staatVerweduwd (x 1 000) Bevolking op 1 januariNaar burgerlijke staatGescheiden (x 1 000) Bevolking op 1 januariMigratieachtergrond: Suriname (x 1 000) Bevolking op 1 januariMigratieachtergrond: Nederlandse Anti... (x 1 000) Particuliere huishoudensTotaal particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudensEenpersoonshuishoudens naar geslachtMannen en vrouwen (x 1 000) Particuliere huishoudensMeerpersoonshuishouden (x 1 000) Particuliere huishoudensGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) BevolkingsontwikkelingTotale bevolkingsgroei (x 1 000) BevolkingsontwikkelingTotale bevolkingsgroei, relatief (per 1 000 inwoners op 1 januari)
1900 5.104 2.521 2.583 5.104 2.264 1.732 802 272 35 89,3 12,1 5.104 3.152 1.679 268 6 . . . . . . 75 1,5
1910 5.858 2.899 2.959 5.858 2.579 2.031 890 315 43 88,3 12,3 5.858 3.577 1.988 283 10 . . . . . . 87 1,5
1920 6.754 3.352 3.402 6.754 2.866 2.404 1.084 348 52 82,2 11,5 6.754 . . . . . . 1.579 154 1.425 4,28 34 0,5
1930 7.825 3.886 3.939 7.825 3.153 2.862 1.333 418 59 75,2 11,4 7.825 . . . . . . 1.958 219 1.739 4,00 103 1,3
1940 8.834 4.408 4.426 8.834 3.316 3.303 1.602 538 75 67,6 12,5 8.834 . . . . . . . . . . 89 1,0
1950 10.027 4.998 5.029 10.027 3.742 3.597 1.916 671 100 67,9 14,0 10.027 5.284 4.232 436 75 . . . . . . 174 1,7
1960 11.417 5.686 5.731 11.417 4.331 3.756 2.311 864 154 71,4 16,8 11.417 5.731 5.103 495 88 . . 3.171 387 2.784 3,56 139 1,2
1970 12.958 6.465 6.493 12.958 4.658 4.400 2.589 1.089 222 66,6 18,8 12.958 6.104 6.122 617 115 . . 3.986 679 3.307 3,21 162 1,2
1980 14.091 6.994 7.097 14.091 4.432 5.247 2.797 1.303 312 55,1 20,1 14.091 6.191 6.835 751 314 157,1 40,7 5.006 1.085 3.921 2,78 118 0,8
1990 14.893 7.358 7.534 14.893 3.822 6.088 3.077 1.478 428 41,7 20,8 14.893 6.465 6.957 854 617 232,8 76,6 6.061 1.813 4.249 2,42 118 0,8
2000 15.864 7.846 8.018 15.864 3.873 5.976 3.863 1.652 500 39,4 21,9 15.864 7.049 7.071 882 862 302,5 107,2 6.801 2.272 4.529 2,30 123 0,8
2010 16.575 8.203 8.372 16.575 3.928 5.490 4.619 1.890 648 38,9 25,1 16.575 7.702 6.875 867 1.131 342,3 138,4 7.386 2.670 4.717 2,22 81 0,5
2016 16.979 8.417 8.562 16.979 3.818 5.284 4.792 2.337 749 37,9 30,6 16.979 8.112 6.728 861 1.279 349,0 151,0 7.721 2.906 4.814 2,17 102 0,6
2017 17.082 8.475 8.606 17.082 3.817 5.281 4.824 2.395 764 37,8 31,3 17.082 8.201 6.718 860 1.302 350,0 153,5 7.794 2.961 4.833 2,16 100 0,6
2018 17.181 8.527 8.654 17.181 3.811 5.291 4.840 2.460 779 37,6 32,0 17.181 8.288 6.710 859 1.325 351,7 157,1 7.858 2.998 4.860 2,15 101 0,6
2019 17.282 8.581 8.701 17.282 3.792 5.335 4.841 2.515 799 37,3 32,6 17.282 8.374 6.707 858 1.343 353,9 161,3 7.925 3.038 4.887 2,15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens