Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

Perioden Bevolking op 1 januari Naar geslacht Mannen en vrouwen (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar geslacht Mannen (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar geslacht Vrouwen (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar leeftijd Totaal bevolking (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar leeftijd 0 tot 20 jaar (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar leeftijd 20 tot 45 jaar (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar leeftijd 45 tot 65 jaar (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar leeftijd 65 tot 80 jaar (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar leeftijd 80 jaar of ouder (x 1 000) Bevolking op 1 januari Demografische druk Groene druk (%) Bevolking op 1 januari Demografische druk Grijze druk (%) Bevolking op 1 januari Naar burgerlijke staat Totale bevolking (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar burgerlijke staat Ongehuwd (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar burgerlijke staat Gehuwd (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar burgerlijke staat Verweduwd (x 1 000) Bevolking op 1 januari Naar burgerlijke staat Gescheiden (x 1 000) Bevolking op 1 januari Migratieachtergrond: Suriname (x 1 000) Bevolking op 1 januari Migratieachtergrond: Nederlandse Anti... (x 1 000) Particuliere huishoudens Totaal particuliere huishoudens (x 1 000) Particuliere huishoudens Eenpersoonshuishoudens naar geslacht Mannen en vrouwen (x 1 000) Particuliere huishoudens Meerpersoonshuishouden (x 1 000) Particuliere huishoudens Gemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Bevolkingsontwikkeling Totale bevolkingsgroei (x 1 000) Bevolkingsontwikkeling Totale bevolkingsgroei, relatief (per 1 000 inwoners op 1 januari)
1900 5.104 2.521 2.583 5.104 2.264 1.732 802 272 35 89,3 12,1 5.104 3.152 1.679 268 6 . . . . . . 75 1,5
1910 5.858 2.899 2.959 5.858 2.579 2.031 890 315 43 88,3 12,3 5.858 3.577 1.988 283 10 . . . . . . 87 1,5
1920 6.754 3.352 3.402 6.754 2.866 2.404 1.084 348 52 82,2 11,5 6.754 . . . . . . 1.579 154 1.425 4,28 34 0,5
1930 7.825 3.886 3.939 7.825 3.153 2.862 1.333 418 59 75,2 11,4 7.825 . . . . . . 1.958 219 1.739 4,00 103 1,3
1940 8.834 4.408 4.426 8.834 3.316 3.303 1.602 538 75 67,6 12,5 8.834 . . . . . . . . . . 89 1,0
1950 10.027 4.998 5.029 10.027 3.742 3.597 1.916 671 100 67,9 14,0 10.027 5.284 4.232 436 75 . . . . . . 174 1,7
1960 11.417 5.686 5.731 11.417 4.331 3.756 2.311 864 154 71,4 16,8 11.417 5.731 5.103 495 88 . . 3.171 387 2.784 3,56 139 1,2
1970 12.958 6.465 6.493 12.958 4.658 4.400 2.589 1.089 222 66,6 18,8 12.958 6.104 6.122 617 115 . . 3.986 679 3.307 3,21 162 1,2
1980 14.091 6.994 7.097 14.091 4.432 5.247 2.797 1.303 312 55,1 20,1 14.091 6.191 6.835 751 314 157,1 40,7 5.006 1.085 3.921 2,78 118 0,8
1990 14.893 7.358 7.534 14.893 3.822 6.088 3.077 1.478 428 41,7 20,8 14.893 6.465 6.957 854 617 232,8 76,6 6.061 1.813 4.249 2,42 118 0,8
2000 15.864 7.846 8.018 15.864 3.873 5.976 3.863 1.652 500 39,4 21,9 15.864 7.049 7.071 882 862 302,5 107,2 6.801 2.272 4.529 2,30 123 0,8
2010 16.575 8.203 8.372 16.575 3.928 5.490 4.619 1.890 648 38,9 25,1 16.575 7.702 6.875 867 1.131 342,3 138,4 7.386 2.670 4.717 2,22 81 0,5
2016 16.979 8.417 8.562 16.979 3.818 5.284 4.792 2.337 749 37,9 30,6 16.979 8.112 6.728 861 1.279 349,0 151,0 7.721 2.906 4.814 2,17 102 0,6
2017 17.082 8.475 8.606 17.082 3.817 5.281 4.824 2.395 764 37,8 31,3 17.082 8.201 6.718 860 1.302 350,0 153,5 7.794 2.961 4.833 2,16 100 0,6
2018 17.181 8.527 8.654 17.181 3.811 5.291 4.840 2.460 779 37,6 32,0 17.181 8.288 6.710 859 1.325 351,7 157,1 7.858 2.998 4.860 2,15 101 0,6
2019 17.282 8.581 8.701 17.282 3.792 5.335 4.841 2.515 799 37,3 32,6 17.282 8.374 6.707 858 1.343 353,9 161,3 7.925 3.038 4.887 2,15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de belangrijkste kerncijfers over de bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling in Nederland.

In de tabel worden de volgende gegevens onderscheiden:
- Bevolking;
- Particuliere huishoudens;
- Levend geboren kinderen;
- Sterfte;
- Verhuisde personen;
- Huwelijkssluiting;
- Huwelijksontbinding;
- Wijziging van nationaliteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1899

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 maart 2020:
De tabel is herzien.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

Bevolking op 1 januari:
- Het aantal 'Vrouwen' in 2012 is gecorrigeerd.
- De cijfers van 'Migratieachtergrond Suriname' en 'Migratieachtergrond (voormalige) Nederlandse Antillen' zijn voor 1971 tot en met 1994 gewijzigd. De wijziging is het gevolg van een methodewijziging in het verleden, die destijds niet is doorgevoerd in de tabel. De cijfers komen nu overeen met elders op StatLine.

Bevolkingsontwikkeling:
'Emigratie' is gewijzigd in 'Emigratie inclusief administratieve correcties', 'Migratiesaldo' is gewijzigd in 'Migratiesaldo inclusief administratieve correcties'. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Door de wijziging zijn de cijfers over de perioden 1977 tot en met 2016 veranderd.

Levend geboren kinderen:
De cijfers over 2015 van Levend geboren kinderen uit moeders van 25 tot 30 jaar relatief en Levend geboren kinderen uit moeders van 30 jaar of ouder relatief zijn gecorrigeerd.

Sterfte:
- De cijfers van de 'Levensverwachting bij geboorte: mannen' en 'Levensverwachting bij geboorte: vrouwen' over 1950 tot en met 1962, 1972, 1982, 1991, 1999, 2009 en 2011 zijn gecorrigeerd.
- De cijfers van 'Sterfte < 1 jaar na de geboorte, relatief' over 1994 en 2011 zijn gecorrigeerd.
- Het cijfer van 'Sterfte < 1 jaar na de geboorte, relatief' over 2011 is gecorrigeerd.
- Overleden naar doodoorzaak zijn verwijderd uit de tabel.

Buitenlandse migratie naar nationaliteit:
- Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd.
- 'Totaal immigratie' is over 1993 en 1996 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 2004 en 2013 aangepast.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Nederlands' is over 1995 en 2012 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Totaal niet-Nederlands' is over 1995 en 2012 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Europese Unie' is over 2004, 2005 en 2013 aangepast.

Buitenlandse migratie naar geboorteland:
- Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd.
- 'Totaal immigratie' is over 1993 en 1996 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 1987 tot en met 1990 en 2004 aangepast.
- 'Immigratie, Suriname en de Nederlandse Antillen' is over 2012 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Nederlandse Antillen' is over 2012 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 1989, 1999 en 2004 aangepast.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Indonesië' is over 1994 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Suriname en Nederlandse Antillen' is over 1997 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Nederlandse Antillen' is over 1997 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Specifieke emigratiegebieden' is over 1995 gecorrigeerd.

Buitenlandse migratie naar land van herkomst/bestemming:
- 'Totaal immigratie' is over 1996 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 2004 aangepast.
- 'Immigratie, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen' is over 2007 en 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Suriname en de Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Indonesië' is over 2013 gecorrigeerd.
- 'Immigratie, Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Europese Unie (exclusief Nederland)' is over 1998 en 2004 aangepast.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Indonesië, Suriname en de Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Suriname en Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Nederlandse Antillen' is over 2010 tot en met 2016 gecorrigeerd.
- 'Emigratie exclusief administratieve correcties, Turkije' is over 2012 gecorrigeerd.

De correcties zijn het gevolg van handmatige acties. De verschillen zijn afrondverschillen en zijn minimaal.
De aanpassingen met betrekking tot de Europese Unie zijn over het algemeen het gevolg van een veranderde berekeningswijze.

Wanneer komen er nieuwe cijfers uit?
De cijfers over de bevolkingsontwikkeling van 2019 en de bevolking per 1 januari 2020 worden in het vierde kwartaal van 2020 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Naar geslacht
Voor de jaren 1900, 1910, 1921 en 1931 zijn de gegevens ontleend aan de resultaten van de op 31 december 1899, 1909, 1920 en 1930 gehouden Volkstellingen.
Mannen en vrouwen
Mannen
Vrouwen
Naar leeftijd
Voor de jaren 1900, 1910, 1921 en 1931 zijn de gegevens ontleend aan de resultaten van de op 31 december 1899, 1909, 1920 en 1930 gehouden Volkstellingen.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming minus één, min het geboortejaar van de persoon.
Totaal bevolking
0 tot 20 jaar
20 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
65 tot 80 jaar
80 jaar of ouder
Demografische druk
Voor de jaren 1900, 1910, 1921 en 1931 zijn de gegevens ontleend aan de resultaten van de op 31 december 1899, 1909, 1920 en 1930 gehouden Volkstellingen.

Demografische druk:
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.
Groene druk
De verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de jeugd tot het werkende deel van de bevolking.
Grijze druk
De verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van de ouderen tot het werkende deel van de bevolking.
Naar burgerlijke staat
Voor de jaren 1900, 1910, 1921 en 1931 zijn de gegevens ontleend aan de resultaten van de op 31 december 1899, 1909, 1920 en 1930 gehouden Volkstellingen.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gescheiden respectievelijk verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten
beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze
statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.
Totale bevolking
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft. Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS Gebruikt, zijn de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Gehuwd
Vanaf 1998: wettig gehuwd plus partnerschap.
Tot 1998: wettig gehuwd.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk.
Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Migratieachtergrond: Suriname
Migratieachtergrond:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.

Voor de periode tot en met 1994 geldt: gegevens zijn gedeeltelijk geschat.
Vanaf 1995 geldt: persoon van wie ten minste één ouder in Suriname is geboren.
Een persoon met een eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.
Een persoon met een tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Migratieachtergrond: Nederlandse Anti...
Migratieachtergrond: (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba.

Migratieachtergrond:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Voor de periode tot en met 1994 geldt: gegevens zijn gedeeltelijk geschat.
Vanaf 1995 geldt: persoon van wie ten minste één ouder op de Nederlandse Antillen (inclusief Aruba) is geboren.
Een persoon met een eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.
Een persoon met een tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.

Nederlandse Antillen:
De tot het Nederlandse koninkrijk behorende eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten.

Persoon met een eerste generatie migratieachtergrond:
Persoon die in het buitenland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Persoon met een tweede generatie migratieachtergrond:
Persoon die in Nederland is geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Particuliere huishoudens
Van 1960 tot 1988 cijfers per 31 december, van 1988 tot 1995 cijfers halverwege het jaar, vanaf 1995 cijfers per 1 januari.

Trendbreuk
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode wordt voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt.
De uitkomsten op basis van de nieuwe productiemethode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling. De grootste verschuiving betreft het aantal overige huishoudens dat lager uitvalt.
Het aantal personen in institutionele huishoudens ligt op 1 januari 2011 12 duizend hoger dan op 1 januari 2010. Ongeveer de helft van deze stijging is veroorzaakt door verbeteringen in de methode van waarneming.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishoudens naar geslacht
Eenpersoonshuishouden:
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Mannen en vrouwen
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
Gemiddelde huishoudensgrootte
Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Bevolkingsontwikkeling
Verandering van de omvang van de bevolking.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld.
Totale bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei:
De toe- of afname van de bevolking.
Inclusief administratieve correcties en overige correcties.

1920 en 1930: exclusief de op grond van de Volkstellingen op 31 december van deze jaren noodzakelijk gebleken correcties van het bevolkingscijfer (respectievelijk -61 duizend en -17 duizend). Deze aantallen kunnen worden beschouwd als het saldo van niet-geregistreerde buitenlandse migratie sinds de vorige volkstelling.
1946 tot 1949: inclusief de correcties ten gevolge van de reconstructie van de bevolkingsregisters na de Tweede Wereldoorlog en op grond van de uitkomsten van de Volkstelling van 31 mei 1947.
1949: inclusief de opneming van 10 duizend personen ten gevolge van de grenscorrecties met Duitsland op 23 april.
1958: inclusief 18 duizend in woonoorden verblijvende Ambonezen, die in de laatste twee maanden van 1958 in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn opgenomen.
1960: inclusief correcties op grond van de registercontrole bij de Volkstelling van 31 mei 1960.
1963: na aftrek van 10 duizend personen, die ten gevolge van het Nederland-Duits grensverdrag op 1 augustus 1963 zijn overgegaan naar de Bondsrepubliek Duitsland.
1971: inclusief correcties op grond van de registercontrole bij de Volkstelling van 28 februari 1971.

Administratieve correctie:
Opneming in of afvoering uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een persoon, die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.

Overige correcties:
Verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.Totale bevolkingsgroei, relatief
Totale bevolkingsgroei per honderd van de bevolking op 1 januari.
Inclusief administratieve correcties en overige correcties.
1920 en 1930: exclusief de op grond van de Volkstellingen op 31 december van deze jaren noodzakelijk gebleken correcties van het bevolkingscijfer (respectievelijk -61 duizend en -17 duizend). Deze aantallen kunnen worden beschouwd als het saldo van niet-geregistreerde buitenlandse migratie sinds de vorige volkstelling.
1946 tot 1949: inclusief de correcties ten gevolge van de reconstructie van de bevolkingsregisters na de Tweede Wereldoorlog en op grond van de uitkomsten van de Volkstelling van 31 mei 1947.
1949: inclusief de opneming van 10 duizend personen ten gevolge van de grenscorrecties met Duitsland op 23 april.
1958: inclusief 18 duizend in woonoorden verblijvende Ambonezen, die in de laatste twee maanden van 1958 in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn opgenomen.
1960: inclusief correcties op grond van de registercontrole bij de Volkstelling van 31 mei 1960.
1963: na aftrek van 10 duizend personen, die ten gevolge van het Nederland-Duits grensverdrag op 1 augustus 1963 zijn overgegaan naar de Bondsrepubliek Duitsland.
1971: inclusief correcties op grond van de registercontrole bij de Volkstelling van 28 februari 1971.

Bevolkingsgroei:
De toe- of afname van de bevolking.

Administratieve correctie:
Opneming in of afvoering uit het gemeentelijke bevolkingsregister van een persoon, die niet het gevolg is van geboorte, sterfte, vestiging, vertrek of gemeentegrenswijziging.
Administratieve correcties zijn meestal het gevolg van niet aan de gemeente gemelde emigratie.

Overige correcties:
Verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.