Branden en hulpverleningen; meldingen brandweermeldkamer, regio 2013-2019

Branden en hulpverleningen; meldingen brandweermeldkamer, regio 2013-2019

Regio's Perioden Totaal incidenten (aantal) Brandincidenten Totaal brandincidenten (aantal) Brandincidenten Automatisch gemeld Totaal automatisch gemeld (aantal) Brandincidenten Automatisch gemeld Afgehandeld door de Meldkamer (aantal) Brandincidenten Automatisch gemeld Alarmeringen van de Brandweer (aantal) Brandincidenten Telefonisch gemeld Totaal telefonisch gemeld (aantal) Brandincidenten Telefonisch gemeld Afgehandeld door de Meldkamer (aantal) Brandincidenten Telefonisch gemeld Alarmeringen van de Brandweer (aantal) Hulpverleningsincidenten Totaal hulpverleningsincidenten (aantal) Hulpverleningsincidenten Afgehandeld door de Meldkamer (aantal) Hulpverleningsincidenten Alarmeringen van de Brandweer (aantal)
Nederland 2013 234.640 126.520 79.700 24.360 55.340 46.820 5.540 41.260 108.120 46.820 61.300
Nederland 2014 232.480 130.340 85.820 33.300 52.520 44.520 5.880 38.640 102.140 43.240 58.920
Nederland 2015 234.180 125.200 80.720 34.280 46.440 44.460 5.900 38.560 108.980 41.760 67.220
Nederland 2016 221.940 124.040 78.700 37.840 40.860 45.340 6.660 38.700 97.900 35.760 62.140
Nederland 2017 218.920 115.340 70.920 36.380 34.540 44.420 6.000 38.440 103.580 36.600 66.980
Nederland 2018 244.600 117.980 65.680 33.840 31.840 52.300 8.140 44.180 126.620 53.740 72.880
Nederland 2019* 237.860 115.480 65.080 34.680 30.420 50.380 8.660 41.740 122.380 51.020 71.360
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de aantallen incidenten gemeld bij de meldkamer van de brandweer. De incidenten worden uitgesplitst naar branden en hulpverlening. De branden worden verder uitgesplitst naar automatisch en telefonisch gemeld. Alle categorieën worden uitgesplitst naar afgehandeld door de meldkamer en alarmeringen van de brandweer. Loos alarm is inbegrepen in deze cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf het jaar 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 25 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet. Dit als gevolg van het wegvallen van de financiering voor deze statistiek.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal incidenten
Meldingen in de Meldkamer die door de Brandweer-uitgiftecentralist zijn behandeld als vermoedelijk werkelijke hulpvraag of brandmelding. Hierbij worden meerdere meldingen van hetzelfde geval tot één uniek incident samengenomen.
Brandincidenten
Incident waarbij het om een vermoedelijk werkelijke brand gaat.
Totaal brandincidenten
Automatisch gemeld
Meldingen van brand gegenereerd door automatische meldinstallaties die in de Meldkamer bij de Brandweer-uitgiftecentralist zijn binnengekomen.
Totaal automatisch gemeld
Afgehandeld door de Meldkamer
De melding is op de Meldkamer afgehandeld door de uitgiftecentralist van de brandweer. Dit kan doordat de melding telefonisch kon worden afgehandeld of doordat de melding, na contrabellen, loos alarm bleek te zijn.
Alarmeringen van de Brandweer
Incidenten die zijn doorgezet naar een brandweereenheid met als doel hiervoor uit te rukken.
Telefonisch gemeld
Telefonische meldingen van brand die in de Meldkamer bij de Brandweeruitgiftecentralist zijn binnengekomen.
Totaal telefonisch gemeld
Afgehandeld door de Meldkamer
De melding is op de Meldkamer afgehandeld door de uitgiftecentralist van de brandweer. Dit kan doordat de melding telefonisch kon worden afgehandeld of doordat de melding, na contrabellen, loos alarm bleek te zijn.
Alarmeringen van de Brandweer
Incidenten die zijn doorgezet naar een brandweereenheid met als doel hiervoor uit te rukken.
Hulpverleningsincidenten
Incident voor de brandweer waarbij het om een vermoedelijk werkelijke hulpvraag (geen brand) gaat.
Totaal hulpverleningsincidenten
Afgehandeld door de Meldkamer
De melding is op de Meldkamer afgehandeld door de uitgiftecentralist van de brandweer. Dit kan doordat de melding telefonisch kon worden afgehandeld of doordat de melding, na contrabellen, loos alarm bleek te zijn.
Alarmeringen van de Brandweer
Incidenten die zijn doorgezet naar een brandweereenheid met als doel hiervoor uit te rukken.