Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

Regio's Perioden Totaal incidenten (aantal) Brandincidenten Totaal brandincidenten (aantal) Brandincidenten Automatisch gemeld Totaal automatisch gemeld (aantal) Brandincidenten Automatisch gemeld Afgehandeld door de Meldkamer (aantal) Brandincidenten Automatisch gemeld Alarmeringen van de Brandweer (aantal) Brandincidenten Telefonisch gemeld Totaal telefonisch gemeld (aantal) Brandincidenten Telefonisch gemeld Afgehandeld door de Meldkamer (aantal) Brandincidenten Telefonisch gemeld Alarmeringen van de Brandweer (aantal) Hulpverleningsincidenten Totaal hulpverleningsincidenten (aantal) Hulpverleningsincidenten Afgehandeld door de Meldkamer (aantal) Hulpverleningsincidenten Alarmeringen van de Brandweer (aantal)
Nederland 2017 218.920 115.340 70.920 36.380 34.540 44.420 6.000 38.440 103.580 36.600 66.980
Nederland 2018 4e kwartaal 57.020 30.100 16.900 8.860 8.040 13.220 2.220 11.000 26.900 11.040 15.860
Nederland 2018 244.600 117.980 65.680 33.840 31.840 52.300 8.140 44.180 126.620 53.740 72.880
Nederland 2019 1e kwartaal* 58.080 27.340 15.480 8.360 7.120 11.860 2.300 9.540 30.760 13.360 17.380
Nederland 2019 2e kwartaal* 61.880 28.140 15.700 8.300 7.380 12.440 1.960 10.500 33.740 14.520 19.240
Nederland 2019 3e kwartaal* 60.080 28.720 16.840 8.800 8.040 11.880 1.940 9.940 31.360 13.060 18.300
Nederland 2019 4e kwartaal* 57.820 31.300 17.080 9.220 7.860 14.220 2.480 11.760 26.520 10.080 16.440
Nederland 2019* 237.860 115.480 65.080 34.680 30.420 50.380 8.660 41.740 122.380 51.020 71.360
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de aantallen incidenten gemeld bij de meldkamer van de brandweer. De incidenten worden uitgesplitst naar branden en hulpverlening. De branden worden verder uitgesplitst naar automatisch en telefonisch gemeld. Alle categorieën worden uitgesplitst naar afgehandeld door de meldkamer en alarmeringen van de brandweer. Loos alarm is inbegrepen in deze cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf het jaar 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2013 t/m 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.
De status van de kwartalen van 2019 wijzigen van een definitieve naar een voorlopige status.

Wijzigingen per 23 maart 2020:
De cijfers over geheel 2019 zijn gewijzigd om aan te sluiten bij de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2020. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal incidenten
Meldingen in de Meldkamer die door de Brandweer-uitgiftecentralist zijn behandeld als vermoedelijk werkelijke hulpvraag of brandmelding. Hierbij worden meerdere meldingen van hetzelfde geval tot één uniek incident samengenomen.
Brandincidenten
Incident waarbij het om een vermoedelijk werkelijke brand gaat.
Totaal brandincidenten
Automatisch gemeld
Meldingen van brand gegenereerd door automatische meldinstallaties die in de Meldkamer bij de Brandweer-uitgiftecentralist zijn binnengekomen.
Totaal automatisch gemeld
Afgehandeld door de Meldkamer
De melding is op de Meldkamer afgehandeld door de uitgiftecentralist van de brandweer. Dit kan doordat de melding telefonisch kon worden afgehandeld of doordat de melding, na contrabellen, loos alarm bleek te zijn.
Alarmeringen van de Brandweer
Incidenten die zijn doorgezet naar een brandweereenheid met als doel hiervoor uit te rukken.
Telefonisch gemeld
Telefonische meldingen van brand die in de Meldkamer bij de Brandweeruitgiftecentralist zijn binnengekomen.
Totaal telefonisch gemeld
Afgehandeld door de Meldkamer
De melding is op de Meldkamer afgehandeld door de uitgiftecentralist van de brandweer. Dit kan doordat de melding telefonisch kon worden afgehandeld of doordat de melding, na contrabellen, loos alarm bleek te zijn.
Alarmeringen van de Brandweer
Incidenten die zijn doorgezet naar een brandweereenheid met als doel hiervoor uit te rukken.
Hulpverleningsincidenten
Incident voor de brandweer waarbij het om een vermoedelijk werkelijke hulpvraag (geen brand) gaat.
Totaal hulpverleningsincidenten
Afgehandeld door de Meldkamer
De melding is op de Meldkamer afgehandeld door de uitgiftecentralist van de brandweer. Dit kan doordat de melding telefonisch kon worden afgehandeld of doordat de melding, na contrabellen, loos alarm bleek te zijn.
Alarmeringen van de Brandweer
Incidenten die zijn doorgezet naar een brandweereenheid met als doel hiervoor uit te rukken.