Minder mannen managen

© ANP

Terwijl de omvang van de werkzame beroepsbevolking in Nederland groeit, daalt het aantal managers. In een jaar tijd is dit aantal met 8 procent afgenomen van 531 tot 490 duizend. Er zijn vooral minder mannelijke managers. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van CBS.

Positie van vrouwen verbeterd

Hoewel vrouwen nog steeds de minderheid vormen is hun aandeel in de managementlagen van bedrijven en organisaties het afgelopen jaar licht toegenomen van 24 naar 26 procent. In totaal zijn acht van de honderd werkende mannen manager. Bij vrouwen is dit ruim drie op de honderd. Maar waren er in het tweede kwartaal van 2014 nog 400 duizend mannen werkzaam als manager, een jaar later zijn dat er nog 361 duizend. Bij vrouwen was er daarentegen nauwelijks sprake van een afname. Dit aantal daalde van 130 duizend naar 128 duizend.

Aantal personen met managementfunctie (kwartaal 2)

Man-vrouw-verschil kleiner bij voltijders

Doordat het aantal vrouwelijke managers nauwelijks afnam zijn er nu nog 2,8 mannelijke managers voor elke vrouwelijke manager. Een jaar geleden was die verhouding nog 3,1 tegen 1. Gemeten naar arbeidsduur zijn deze man-vrouw-verschillen veel kleiner. Van alle mannen die voltijds werken was in het tweede kwartaal van 2014 nog 11 procent manager, een jaar later is dit teruggelopen tot 10 procent. Bij vrouwen die voltijds werken is het aandeel managers juist iets toegenomen. In het tweede kwartaal van 2015 bekleedde 8,5 procent van de voltijdswerkende vrouwen een managementpositie.

Voltijders, zowel bij mannen als bij vrouwen, zijn vaker manager dan deeltijders. Van de deeltijders is 2,6 procent van de mannen manager, bij vrouwen is dit 1,6 procent. Drie kwart van de vrouwen werkt in deeltijd, bij mannen is dit een kwart.

Percentage werkzame beroepsbevolking met managementfunctie (2015, kwartaal 2)

Managementlaag wordt dunner

In een jaar tijd is het totale aantal managers van 531 duizend teruggelopen tot 490 duizend. Bijna een op de zeventien werkenden is nu manager tegen iets meer dan een op de vijftien een jaar geleden. De afname is vooral groot bij managers in de gespecialiseerde dienstverlening (-9 duizend), zoals in het verzekeringswezen en financiële dienstverlening, en managers productie (-8 duizend).