Managers

Deze beroepsklasse omvat de managers die leidinggeven aan het gehele bedrijf of aan een afdeling binnen het bedrijf. Ze plannen, coördineren, geven sturing aan en evalueren de activiteiten binnen een bedrijf(sonderdeel). Managers zijn bevoegd beslissingen te nemen over het financiële, strategische en personeelsbeleid van de organisatie of onderdeel daarvan. Ze worden hierin vaak ondersteund of geadviseerd door andere managers.