Werkzame beroepsbevolking; beroep


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld op basis van het beroep (BRC 2014). Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring en arbeidsduur beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Werkzame beroepsbevolking; beroep

Geslacht Persoonskenmerken Beroep Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen Totaal 2020 1e kwartaal 9.014
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 011 Docenten 2020 1e kwartaal 452
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2020 1e kwartaal 44
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2020 1e kwartaal 155
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2020 1e kwartaal 140
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2020 1e kwartaal 89
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2020 1e kwartaal 169
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 1e kwartaal 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 033 Verkopers 2020 1e kwartaal 631
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2020 1e kwartaal 510
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2020 1e kwartaal 348
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 043 Administratief personeel 2020 1e kwartaal 803
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 051 Algemeen directeuren 2020 1e kwartaal 82
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 052 Managers op administratief en com... 2020 1e kwartaal 129
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 053 Managers productie en gespecialis... 2020 1e kwartaal 154
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 054 Managers horeca, detailhandel en. 2020 1e kwartaal 79
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 055 Managers z.n.d. 2020 1e kwartaal 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2020 1e kwartaal 94
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 062 Juristen 2020 1e kwartaal 72
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 063 Beveiligingswerkers 2020 1e kwartaal 146
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2020 1e kwartaal 233
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2020 1e kwartaal 189
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 073 Bouwarbeiders 2020 1e kwartaal 258
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2020 1e kwartaal 188
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2020 1e kwartaal 121
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 1e kwartaal 92
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 077 Productiemachinebedieners en asse... 2020 1e kwartaal 118
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 1e kwartaal 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 081 Specialisten ICT 2020 1e kwartaal 344
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 082 Vakspecialisten ICT 2020 1e kwartaal 61
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2020 1e kwartaal 166
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 092 Hulpkrachten landbouw 2020 1e kwartaal 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2020 1e kwartaal 343
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2020 1e kwartaal 153
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2020 1e kwartaal 254
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2020 1e kwartaal 278
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 105 Verzorgenden 2020 1e kwartaal 270
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2020 1e kwartaal 485
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2020 1e kwartaal 321
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2020 1e kwartaal 299
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2020 1e kwartaal 336
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 131 Beroepssegment overig 2020 1e kwartaal 128
Mannen Totaal personen Totaal 2020 1e kwartaal 4.790
Mannen Totaal personen 011 Docenten 2020 1e kwartaal 161
Mannen Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2020 1e kwartaal 23
Mannen Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2020 1e kwartaal 16
Mannen Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2020 1e kwartaal 68
Mannen Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2020 1e kwartaal 46
Mannen Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2020 1e kwartaal 92
Mannen Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 1e kwartaal 109
Mannen Totaal personen 033 Verkopers 2020 1e kwartaal 235
Mannen Totaal personen 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2020 1e kwartaal 289
Mannen Totaal personen 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2020 1e kwartaal 152
Mannen Totaal personen 043 Administratief personeel 2020 1e kwartaal 330
Mannen Totaal personen 051 Algemeen directeuren 2020 1e kwartaal 67
Mannen Totaal personen 052 Managers op administratief en com... 2020 1e kwartaal 90
Mannen Totaal personen 053 Managers productie en gespecialis... 2020 1e kwartaal 115
Mannen Totaal personen 054 Managers horeca, detailhandel en. 2020 1e kwartaal 51
Mannen Totaal personen 055 Managers z.n.d. 2020 1e kwartaal 19
Mannen Totaal personen 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2020 1e kwartaal 46
Mannen Totaal personen 062 Juristen 2020 1e kwartaal 34
Mannen Totaal personen 063 Beveiligingswerkers 2020 1e kwartaal 113
Mannen Totaal personen 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2020 1e kwartaal 189
Mannen Totaal personen 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2020 1e kwartaal 166
Mannen Totaal personen 073 Bouwarbeiders 2020 1e kwartaal 253
Mannen Totaal personen 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2020 1e kwartaal 183
Mannen Totaal personen 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2020 1e kwartaal 82
Mannen Totaal personen 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 1e kwartaal 91
Mannen Totaal personen 077 Productiemachinebedieners en asse... 2020 1e kwartaal 94
Mannen Totaal personen 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 1e kwartaal 32
Mannen Totaal personen 081 Specialisten ICT 2020 1e kwartaal 287
Mannen Totaal personen 082 Vakspecialisten ICT 2020 1e kwartaal 52
Mannen Totaal personen 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2020 1e kwartaal 135
Mannen Totaal personen 092 Hulpkrachten landbouw 2020 1e kwartaal 20
Mannen Totaal personen 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2020 1e kwartaal 92
Mannen Totaal personen 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2020 1e kwartaal 35
Mannen Totaal personen 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2020 1e kwartaal 52
Mannen Totaal personen 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2020 1e kwartaal 64
Mannen Totaal personen 105 Verzorgenden 2020 1e kwartaal 20
Mannen Totaal personen 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2020 1e kwartaal 193
Mannen Totaal personen 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2020 1e kwartaal 102
Mannen Totaal personen 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2020 1e kwartaal 271
Mannen Totaal personen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2020 1e kwartaal 241
Mannen Totaal personen 131 Beroepssegment overig 2020 1e kwartaal 81
Vrouwen Totaal personen Totaal 2020 1e kwartaal 4.223
Vrouwen Totaal personen 011 Docenten 2020 1e kwartaal 291
Vrouwen Totaal personen 012 Sportinstructeurs 2020 1e kwartaal 21
Vrouwen Totaal personen 013 Leidsters kinderopvang en onderwi. 2020 1e kwartaal 139
Vrouwen Totaal personen 021 Auteurs en kunstenaars 2020 1e kwartaal 72
Vrouwen Totaal personen 022 Vakspecialisten op artistiek en c. 2020 1e kwartaal 42
Vrouwen Totaal personen 031 Adviseurs marketing, public relat. 2020 1e kwartaal 77
Vrouwen Totaal personen 032 Vertegenwoordigers en inkopers 2020 1e kwartaal 46
Vrouwen Totaal personen 033 Verkopers 2020 1e kwartaal 396
Vrouwen Totaal personen 041 Specialisten bedrijfsbeheer en ad. 2020 1e kwartaal 221
Vrouwen Totaal personen 042 Vakspecialisten bedrijfsbeheer en... 2020 1e kwartaal 197
Vrouwen Totaal personen 043 Administratief personeel 2020 1e kwartaal 473
Vrouwen Totaal personen 051 Algemeen directeuren 2020 1e kwartaal 15
Vrouwen Totaal personen 052 Managers op administratief en com... 2020 1e kwartaal 38
Vrouwen Totaal personen 053 Managers productie en gespecialis... 2020 1e kwartaal 39
Vrouwen Totaal personen 054 Managers horeca, detailhandel en. 2020 1e kwartaal 28
Vrouwen Totaal personen 055 Managers z.n.d. 2020 1e kwartaal 7
Vrouwen Totaal personen 061 Overheidsambtenaren en -bestuurders 2020 1e kwartaal 48
Vrouwen Totaal personen 062 Juristen 2020 1e kwartaal 38
Vrouwen Totaal personen 063 Beveiligingswerkers 2020 1e kwartaal 34
Vrouwen Totaal personen 071 Ingenieurs en onderzoekers wis. 2020 1e kwartaal 44
Vrouwen Totaal personen 072 Vakspecialisten natuur en techniek 2020 1e kwartaal 24
Vrouwen Totaal personen 073 Bouwarbeiders 2020 1e kwartaal 5
Vrouwen Totaal personen 074 Metaalarbeiders, machinemonteurs 2020 1e kwartaal 5
Vrouwen Totaal personen 075 Voedselverwerkende beroepen en ov... 2020 1e kwartaal 39
Vrouwen Totaal personen 076 Elektriciens en elektronicamonteurs 2020 1e kwartaal 1
Vrouwen Totaal personen 077 Productiemachinebedieners en asse... 2020 1e kwartaal 25
Vrouwen Totaal personen 078 Hulpkrachten bouw en industrie 2020 1e kwartaal 33
Vrouwen Totaal personen 081 Specialisten ICT 2020 1e kwartaal 57
Vrouwen Totaal personen 082 Vakspecialisten ICT 2020 1e kwartaal 10
Vrouwen Totaal personen 091 Tuinders, akkerbouwers en veetelers 2020 1e kwartaal 31
Vrouwen Totaal personen 092 Hulpkrachten landbouw 2020 1e kwartaal 10
Vrouwen Totaal personen 101 Artsen, therapeuten en gespeciali... 2020 1e kwartaal 252
Vrouwen Totaal personen 102 Specialisten op maatschappelijk g... 2020 1e kwartaal 119
Vrouwen Totaal personen 103 Vakspecialisten gezondheidszorg 2020 1e kwartaal 202
Vrouwen Totaal personen 104 Sociaal werkers, groeps- en woonb... 2020 1e kwartaal 213
Vrouwen Totaal personen 105 Verzorgenden 2020 1e kwartaal 250
Vrouwen Totaal personen 111 Medewerkers persoonlijke dienstve... 2020 1e kwartaal 292
Vrouwen Totaal personen 112 Schoonmakers en keukenhulpen 2020 1e kwartaal 218
Vrouwen Totaal personen 121 Bestuurders voertuigen en bediene... 2020 1e kwartaal 28
Vrouwen Totaal personen 122 Hulpkrachten transport en logistiek 2020 1e kwartaal 95
Vrouwen Totaal personen 131 Beroepssegment overig 2020 1e kwartaal 47
Bron: CBS.
Verklaring van tekens