Sterfte aan dementie gestegen tot 12,5 duizend

Vorig jaar overleden 12,5 duizend mensen aan de gevolgen van dementie, meldt CBS. Sinds 1996 is de sterfte aan dementie verdrievoudigd.

Dementie grote doodsoorzaak

Dementie is een belangrijke doodsoorzaak in Nederland. Ter vergelijking: aan longkanker overleden vorig jaar 10,3 duizend mensen en aan een hartinfarct 8,9 duizend. Bij een vergevorderd stadium van dementie werken het slikken, ademhalen of de blaasreflex niet meer goed. Hierdoor kunnen mensen met dementie problemen krijgen met eten en drinken, of infecties oplopen waaraan ze overlijden. Bijna 70 procent van de mensen die overlijden aan dementie is vrouw. Dit is grotendeels te verklaren doordat vrouwen in het algemeen ouder worden dan mannen. In Nederland lijden ruim 260 duizend mensen aan dementie.

Stijging door vergrijzing, betere zorg en registratie

De sterfte aan dementie is sinds 1996 gestegen van 4,4 duizend tot 12,5 duizend sterfgevallen in 2014. In 1996 vond de laatste herziening van de classificatie in doodsoorzaken plaats. De stijging is voor de helft toe te schrijven aan de veroudering van de bevolking. Als de leeftijdsverdeling niet was veranderd tussen 1996 en 2014, was de sterfte aan dementie namelijk ongeveer verdubbeld (zie grafiek).

Sterfte aan dementie

Een tweede verklaring voor de stijging is de vooruitgang in medische behandeling, waardoor mensen minder vaak doodgaan aan hart- en vaatziekten of kanker maar vaker aan ouderdomsziekten, zoals dementie. Een derde verklaring is te vinden in de registratie van dementie als doodsoorzaak. Sinds 2013 volgt CBS internationale afspraken voor het coderen van dementie waardoor dat jaar een plotselinge stijging van ruim 20 procent kende. Dit is geen reële toename, maar dementie werd vaker dan voor 2013 als primaire doodsoorzaak toegekend in plaats van bijvoorbeeld long- of blaasontsteking.

Bronnen: