Standaardisatie

Omrekening van sterftecijfers uit het ene jaar in het andere (standaard)jaar op basis van leeftijd of geslacht. In dit artikel is de leeftijdsopbouw van de bevolking van 2014 als standaard gebruikt en zijn de cijfers naar geslacht uitgesplitst. De sterftecijfers voor dementie uit de jaren 1996–2013 zijn jaar voor jaar omgerekend, zodat ieder jaar uit deze reeks het (virtuele) cijfer bevat alsof het desbetreffende jaar dezelfde leeftijdsopbouw zou hebben gehad als 2014. De toename van dementie is nu niet meer toe te schrijven aan een verandering van de leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd (veroudering), waardoor de invloed van risico factoren, medische zorg of registratiemethode zichtbaar wordt.
Terug naar artikel