Export groeit gestaag

© ANP

Het volume van de export van goederen was in april 4,7 procent groter dan in april 2014. De stijging is iets groter dan in de twee voorgaande maanden. In april groeide vooral de export van transportmiddelen, machines en apparaten. Verder nam zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer toe. Dit meldt CBS vandaag. Het volume van de import was in april 1,4 procent groter dan een jaar eerder.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)

Meer export van transportmiddelen, machines en apparaten

Nederlandse bedrijven exporteerden in april 2015 vooral meer transportmiddelen, machines en apparaten. Onlangs publiceerde CBS dat de Nederlandse industrie in april meer transportmiddelen en elektrische apparaten produceerde. Verder groeide ook de export van rubber- en kunststofproducten aanzienlijk.

Omstandigheden voor export in juni 2015 wat minder gunstig

In mei en juni waren de omstandigheden voor de export iets minder gunstig dan in april volgens de Exportradar van CBS. De kleine verslechtering in juni ten opzichte van mei komt doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis minder gunstig is dan een maand eerder. De Duitse industrie presteerde daarentegen beter dan een maand eerder. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Bron: StatLine,

Invoer en uitvoer volgens eigendomsoverdracht; volume-ontwikkelingen

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.