Miljonairs

“Miljonairs” zijn in dit bericht huishoudens woonachtig in Nederland met een vermogen van minstens 1 miljoen euro, exclusief de waarde van de eigen woning (hoofdverblijf) en de eventueel daarop rustende hypotheekschuld. Deze definitie wijkt af van andere CBS-publicaties, waarin de waarde van de eigen woning en de hypotheekschuld wel worden meegeteld in het vermogen. Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden.

Persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd, herkomst en opleiding zijn kenmerken van de hoofdkostwinner van het huishouden. In deze publicatie worden de termen “miljonair” en “miljonairshuishouden” gebruikt. Daarmee wordt dezelfde entiteit aangeduid, namelijk een huishouden met een vermogen van 1 miljoen of meer.

Gegevens over vermogens van huishoudens zijn bepaald op 1 januari van een verslagjaar. Wanneer in dit bericht wordt gesproken over vermogen 2013, dan gaat het feitelijk over de stand van het vermogen op 1 januari 2013. De gegevens hebben betrekking op alle huishoudens op 1 januari van het verslagjaar, waarvan het inkomen in het voorgaande jaar bekend is. Het betreft zowel particuliere als institutionele huishoudens. CBS-publicaties over vermogen en inkomen beperken zich meestal tot de bevolking in particuliere huishoudens waarvan het inkomen bekend is.