Elektriciteitsproductie uit windmolens

Om de invloed van toevallige weersomstandigheden op de cijfers te reduceren wordt in dit artikel de productie van windmolens genormaliseerd volgens een procedure uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. De genormaliseerde productie is berekend als de gemiddelde capaciteit in een bepaald jaar vermenigvuldigd met de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de vijf voorafgaande jaren.