Investeringen krimpen iets

© ANP

In november 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,4 procent kleiner dan in november 2013. Deze daling is vooral te wijten aan de lagere investeringen in personenauto’s, infrastructuur en computers. In oktober groeide de investeringen met 5,8 procent. Dit meldt het CBS vandaag.

Van oktober 2013 tot mei 2014 zaten de investeringen in de lift. Sindsdien wisselen maanden met krimp en groei elkaar af. Dat is vooral toe te schrijven aan de grillige investeringen in bouwwerken. De totale investeringen in vaste materiële activa liggen op dit moment aanzienlijk lager dan voor de economische crisis die eind 2008 inzette.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November 2014 heeft een werkdag minder dan november 2013.

Minder investeringen in personenauto’s en infrastructuur

In november zijn veel minder nieuwe personenauto’s gekocht dan in november 2013. Een jaar eerder, in november 2013, werden juist veel meer auto’s gekocht. Die stijging toen had te maken met fiscale maatregelen. Per 1 januari 2014 zijn de CO2-grenswaarden aangescherpt. Dit kon leiden tot een verhoging van de BPM en de zakelijke bijtelling. Om nog te profiteren van een lagere bijtelling hebben veel zakelijke rijders eind 2013 mogelijk de aanschaf van een personenauto naar voren gehaald.

Ook de investeringen in infrastructuur waren lager. Verder hebben bedrijven minder geïnvesteerd in computers. Daarentegen is wel meer geïnvesteerd in woningen en bedrijfsgebouwen. Dat is in lijn met de kleine productiestijging van de bouw in november. Ook schaften bedrijven iets meer machines en installaties aan dan een jaar geleden.

Omstandigheden investeringen nauwelijks veranderd

Volgens de Investeringsradar van januari 2015 zijn de omstandigheden voor de investeringen nauwelijks veranderd in januari. De Nederlandse ondernemers in de industrie waren aanzienlijk positiever over hun orderportefeuille.  Ook het consumentenvertrouwen was iets gunstiger. Daarentegen was de stijging van de beurskoersen t.o.v. een jaar eerder kleiner dan vorige maand. Ook de groei van de export was wat kleiner dan een maand eerder.  De investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

StatLine: Investeringen in vaste materiële activa

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.