Meer investeringen, vooral in gebouwen en machines

In oktober 2014 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,0 procent groter dan in oktober 2013. Deze stijging is vooral te danken aan de hogere investeringen in gebouwen, infrastructuur en machines. In september groeide de investeringen met 3,5 procent. Dit meldt het CBS vandaag.

Van oktober 2013 tot mei 2014 zaten de investeringen in de lift. Sindsdien wisselen maanden met krimp en groei elkaar af. Dat is vooral toe te schrijven aan de grillige investeringen in bouwwerken. De totale investeringen in vaste materiële activa liggen op dit moment aanzienlijk lager dan voor de economische crisis die eind 2008 inzette.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Oktober 2014 heeft echter evenveel werkdagen als oktober 2013.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)

Investeringen in materiële vaste activa (volume)

Meer investeringen in bouwwerken

In oktober is vooral meer geïnvesteerd in gebouwen en infrastructuur. Dat is terug te zien in de productie van de bouwnijverheid, die in oktober 3,2 procent groter was dan een jaar eerder. Daarnaast schaften bedrijven ook meer machines en installaties aan. Dit is in lijn met het toegenomen producentenvertrouwen waarover het CBS eind vorige maand publiceerde. In personenauto’s is daarentegen minder geïnvesteerd dan vorig jaar oktober.

Omstandigheden voor investeringen in december een fractie slechter

Volgens de Investeringsradar van december 2014 zijn de omstandigheden voor de investeringen in december iets ongunstiger dan in november. Dat komt vooral doordat de groei van de Nederlandse export kleiner was dan een maand eerder. Ook waren de ondernemers in de industrie een stuk negatiever over hun orderportefeuille. De Investeringsradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.