Vrouwen vooruitstrevender in sociale kwesties, mannen in economische

Mannen en vrouwen hebben andere politieke opvattingen. Vrouwen blijken desgevraagd iets linkser georiënteerd en staan meer open voor sociaalmaatschappelijke onderwerpen als ontwikkelingshulp, acceptatie van homoseksuelen en tolerantie van illegalen. Zo vinden vrouwen vaker dan mannen dat er meer geld naar ontwikkelingslanden moet en dat homoseksuele paren kinderen moeten kunnen adopteren. Tegelijkertijd blijkt uit hun opvattingen over kwesties als het verhogen van de pensioenleeftijd en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek dat ze meer dan mannen hechten aan sociaaleconomische zekerheden. Vrouwen zien minder in het verhogen van de pensioenleeftijd en zouden willen dat de overheid meer geld uitgeeft aan pensioenen. Ook het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek vindt minder bijval van vrouwen dan van mannen.

Opvattingen over overheidsuitgaven, 2012

Opvattingen over overheidsuitgaven, 2012<<grafiek