Conjunctuurbeeld weinig veranderd

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is van juni op juli vrijwel niet veranderd. Het economisch herstel stagneert al een aantal maanden. Ook in juli hielden de verbeteringen en verslechteringen in de Conjunctuurklok elkaar in evenwicht. De meeste indicatoren in de Conjunctuurklok verkeren in een opgaande fase, dat wil zeggen dat hun groei toeneemt.

Het consumentenvertrouwen is in juni en juli niet verder verbeterd. De indicator bleef staan op -2. Het vertrouwen van ondernemers in de industrie nam wel toe. De indicator van het producentenvertrouwen verbeterde van 0,7 in juni naar 1,2 in juli. Zo positief zijn de ondernemers al drie jaar niet geweest.

De bestedingscategorieën uitvoer van goederen, bedrijfsinvesteringen en consumptie door huishoudens laten een gemengd beeld zien. Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 3,1 procent kleiner dan in mei 2013. De bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa waren 0,5 procent hoger dan een jaar eerder. Huishoudens hebben 0,1 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in mei 2013.

De gemiddelde dagproductie van de industrie was in mei 0,5 procent hoger dan in mei 2013. Verder zijn er in juni 464 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Het beeld van de arbeidsmarkt is wisselend. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid nam in juni verder af naar 657 duizend. Met 8,4 procent van de beroepsbevolking is de werkloosheid echter nog altijd hoog. Het aantal banen daalde in het eerste kwartaal verder. Er waren in het eerste kwartaal wel meer vacatures dan in het vierde kwartaal van 2013. Het totaal aantal uitzenduren groeide in het eerste kwartaal van 2014 met 0,7 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013. De toename was iets kleiner dan in de voorgaande kwartalen.

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het eerste kwartaal van 2014. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2013 kromp de economie met 0,6 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder was er in het eerste kwartaal een nulgroei van de Nederlandse economie.

Bruto binnenlands product (bbp)

Bruto binnenlands product (bbp)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.