Iets meer vacatures

Eind december 2013 stonden er bijna 97 duizend vacatures open. Eind september waren dit er ruim 94 duizend. Het is het tweede achtereenvolgende kwartaal met een stijging. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

In vrijwel alle branches van het bedrijfsleven waren er meer openstaande vacatures. Het aantal vacatures bij de overheid wijzigde niet. Eind december stonden bij particuliere bedrijven 89 duizend vacatures open en bij de overheid 8 duizend.

Een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt is de zogenaamde vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen. De vacaturegraad bleef onveranderd. Eind december stonden op elke duizend banen 12 vacatures open, net als eind september en eind juni. De cijfers over de vacaturegraad zijn niet gecorrigeerd voor seizoeneffecten.

Er ontstonden in het vierde kwartaal 146 duizend vacatures. Dit zijn er duizend meer dan een jaar eerder. Verder werden er 149 duizend vacatures vervuld. Dit zijn er 7 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2012.

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Aantal vacatures, seizoengecorrigeerd

Vacature-indicator verbetert verder

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. De indicator verbeterde in maart verder en bereikte de hoogste stand in bijna drie jaar. In alle branches verbeterde de stemming van de ondernemers. In de industrie en de bouwnijverheid hebben de optimisten de overhand, maar in de commerciële dienstverlening zijn er nog wat meer pessimisten dan optimisten onder de ondernemers.           

Vacature-indicator

Vacature-indicator

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.