Kinderen in kinderdagopvang

Het cijfer voor 2013 betreft een schatting op basis van gegevens van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De overige cijfers zijn gebaseerd op CBS-statistieken.